Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

3400 boerderijeigenaren installeren zonnepanelen

vrij 3 maa 2017

Ruim 3400 actieve en voormalige agrarische ondernemers en particulieren in het buitengebied saneerden in de periode van 2013 tot en met 2016 bijna vier miljoen vierkante meter asbestdak. Ze plaatsten in het kader van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ nieuwe daken met ruim 89 megawattpiek aan zonnepanelen terug.

De stimuleringsregeling van de twaalf provincies is eind 2016 beëindigd. Inmiddels is er een rijksregeling voor asbestsanering van kracht, waarbij de plaatsing van zonnepanelen geen voorwaarde is. De provincie Fryslân heeft met eigen middelen de regeling in aangepaste vorm verlengd, juist om de plaatsing van zonnepanelen in Friesland te stimuleren.

Actief

De actieve agrarische ondernemers vormden de grootste groep gebruikers van de stimuleringsregeling. Ongeveer 22% van het totaal aantal aanvragen is gedaan door gestopte agrariërs of door particulieren in het buitengebied. Veel aanvragen kwamen uit de akkerbouw en melkveehouderij. In de provincies met een sterke vertegenwoordiging van deze sectoren was de regeling het snelst uitgeput. In totaal hebben de twaalf provincies ruim 19 miljoen euro besteed. De uitvoeringskosten bedroegen zo’n 7% daarvan.

Reacties

Copyright 2017 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren