Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

960 zonnepanelen op monumentale woningcomplexen

di 19 jul 2016

Woningvereeniging Samenwerking uit Amsterdam plaatst 960 zonnepanelen op monumenten rond de Harmoniehof. Samenwerking sluit zo in één klap een derde van haar woningbestand aan op groene stroom. Het project is extra bijzonder omdat de zonnesystemen op monumentale wooncomplexen worden geplaatst.

Samenwerking geeft hiermee een vervolg aan de pilot die het sinds 2015 met LENS uitvoert. Destijds ging het om 34 zonnepanelen die via Herman de Zonnestroomverdeler invoeden op de huurwoningen. Die ervaringen waren zo positief dat besloten is om grootschalig uit te rollen over de monumentale wooncomplexen van de coöperatie. De gemeente Amsterdam speelde een proactieve rol in het vergunningentraject.

Stroomverdeler

Het project wordt uitgevoerd in fasen, waarvan de eerste eind juli gereed is. In totaal worden 320 woningen aangesloten op zonnepanelen. Alle huurders zijn vrij om te kiezen of ze gebruik willen maken van de zonnestroom van eigen dak. Bij deelname van 30% van de huurders is het project al rendabel. Dankzij Herman de Zonnestroomverdeler kunnen huurders ook op een later tijdstip instappen. Samenwerking biedt de zonnestroom aan tegen een aantrekkelijk tarief, en met succes, zo blijkt. Tot nu toe tekenden 70% van de bewoners in op het aanbod.

Peak shaving

Er wordt bovendien een doorontwikkelde versie van Herman de Zonnestroomverdeler ingezet om te testen met peak shaving technology. Deze techniek verbetert de business case in de gestapelde bouw nu al sterk maar moet ook een oplossing bieden voor het politieke risico op wijzigende regelgeving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kende het project daarom subsidie toe uit haar programma Demonstratie Energie-Innovatie (DEI).

Reacties

Copyright 2017 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren