Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Acht provincies gaan voor duurzame energie

vrij 1 nov 2019

Vanaf 1 januari 2020 gebruiken acht provincies uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk. Om zelf zo duurzaam mogelijk in te kopen zijn acht provincies samen de markt opgegaan. Op donderdag 31 oktober hebben de 8 provincies de eerste collectief opgestelde contracten voor groen gas en duurzame elektriciteit ondertekend. Gedeputeerde Zita Pels: "Dit is een belangrijke stap voor het Klimaatakkoord en ons plan om in 2030 als organisatie klimaatneutraal te zijn."

Als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet krijgen de provincies hun energie niet meer via het Rijk en zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop hiervan. Ondanks een tekort aan duurzame energie is op de energiemarkt brede interesse getoond in de aanbestedingen door onze acht provincies. Met als resultaat dat per 1-1-2020 zeven provincies zijn voorzien van groen gas en acht provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee leveren zij door deze manier van inkoop een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0% inzet van fossiele brandstoffen. De duurzame energie wordt gebruikt voor provinciale gebouwen en provinciale infrastructuur, zoals openbare verlichting, bruggen, tunnels en gemalen. Het gaat om de provincies Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord- Holland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.
Gedeputeerde Zita Pels: “Vandaag is een mijlpijl en een startmoment. Acht provincies gebruiken vanaf 1 januari 2020 uitsluitend duurzame energie. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en is het een eerste grote mijlpaal op weg naar het omzetten van verduurzaming in concrete resultaten.”

Ambities

Met de nieuwe contracten zetten de acht provincies een eerste stap, maar de ambities zijn groter. Deze kortlopende contracten (5 jaar) zijn het begin. Toekomstige contracten kunnen nog duurzamer en slimmer, dus dat is de volgende stap. Daarnaast borgen de provincies de opgedane kennis en delen die graag met elkaar en andere overheidsorganisaties. Nu en in de toekomst.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren