Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Belangenverstrengeling
De nieuwe wettelijke verplichting
Bart Barten

woe 24 april 2019
artikel

Bij m.e.r.-procedures heerst vaak wantrouwen van de omgeving over de partijdigheid van overheden als het om nut noodzaak, alternatieven afwegingen en de milieuonderzoeken gaat. Overheden die voor project m.e.r.- procedures zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag zijn geldt sinds mei 2017 de verplichting om deze partijdigheid te voorkomen door een passende scheiding van rollen en functies. Deze wettelijke verplichting moet belanghebbenden meer vertrouwen gaan bieden in een onafhankelijke borging van de afwegingen en de kwaliteit van de milieuonderzoeken. Niettemin blijft de schijn van belangenverstrengeling bestaan als overheden de functiescheiding voor projecten onvoldoende hebben toegepast en vastgelegd.

Volledig
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld u
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Energie+ en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren