Hét kennisnetwerk voor Energietransitie in de wijk

Benchmark Zon op bedrijfsdaken

ma 30 sept 2019

Nederland telt circa 37 panden die geschikt zouden kunnen zijn voor het opwekken van zonne-energie. Momenteel is 93,5 procent daarvan nog onbenut, blijkt uit de benchmark 'Zon op bedrijfsdaken' van adviesbureau Over Morgen. 'Een gemiste kans, want als de helft van deze daken wordt bedekt met zonnepanelen, dan kunnen alle huishoudens in Nederland worden voorzien van duurzame elektriciteit', zegt Frans Latjes, adviseur zonne-energie.

De potentie van zonne-energie bedrijfsdaken in Nederland is groot. In ons land bevinden zich ruim 37.000 panden met een dakoppervlak groter dan 1.000 m2. Het gezamenlijk oppervlak van deze daken is bijna 140.000 ha. Uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ van adviesbureau Over Morgen blijkt dat gemiddeld 6,5% van het potentiele oppervlak van deze bedrijfsdaken nu is voorzien van zonnepanelen. Dat betekent dat nog 93,5% van het potentiele dakoppervlak beschikbaar zou kunnen zijn. 

“Een gemiste kans, want als 50% van deze daken wordt bedekt met zonnepanelen, dan kan jaarlijks 25 TWh elektriciteit duurzaam worden geproduceerd. Dit is ruim voldoende voor alle huishoudens in Nederland”, zegt Frans Latjes, adviseur zonne-energie bij Over Morgen. Ook zou hiermee de doelstelling van 2030 uit het Klimaatakkoord (35 TWh duurzame elektriciteitsproductie op land) voor ruim twee derde kunnen worden behaald zonder dat dit in strijd is met de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Een groot deel de bedrijfsdaken kan niet worden benut omdat bijvoorbeeld de draagkracht onvoldoende is of omdat de afstand tussen het pand en het elektriciteitsnet te groot is. Om in kaart te brengen in hoeverre het potentiële dakoppervlak nu is benut en waar kansen liggen voor een duurzame leefwereld, heeft Over Morgen de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ uitgevoerd op basis van openbaar beschikbare data, waaronder recente SDE-lijsten van RVO. In deze benchmark is per gemeente gekeken naar het percentage van het beschikbare dakoppervlak dat is op dit moment is benut voor de opwek van zonne-energie.

‘Wij helpen gemeenten, provincies en ondernemers het potentiele dakoppervlak zo veel mogelijk te benutten”, zegt Frans Latjes, adviseur zonne-energie bij Over Morgen.
 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren