Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Bijeenkomst 1: Kennis van de energietransitie, speelveld en verbinding fysiek en sociaal domein

Bijeenkomst 1: Kennis van de energietransitie, speelveld en verbinding fysiek en sociaal domein

De eerste bijeenkomst wordt verzorgd door Johan Simon, communicatie strateeg en omgevingsmanager.

Johan werkt twintig jaar op het snijvlak van omgevingsmanagement, participatie en communicatie, voornamelijk in opdracht van gemeenten en provincies. Hij adviseert bij vaak omstreden maatschappelijke vraagstukken. De laatste jaren specialiseerde Johan zich in omgevingsmanagement bij grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (zonnevelden en windmolens), de warmtetransitie en klimaatadaptatie. HIj heeft veel ervaring in strategisch stakeholdermanagement. Met gevoel voor tact, taal en timing ontwikkelde hij een loepzuiver ethisch professioneel kompas. Verwacht geen dertien-in-een-dozijn professional. Mensen met wie Johan samenwerkt, waarderen zijn positieve energie. Hij is zichtbaar in wat hij doet en legt makkelijk verbindingen tussen mensen.
 

Na deze middag begrijp je:

  1. De rol van een gemeente als regisseur van de energietransitie.
  2. De verbinding tussen fysiek en sociaal domein. 
  3. Burgerparticipatie: de plek van inwoners in het krachtenveld, wat er vaak misgaat en waarom, hoe het ook kan en wat daarvoor nodig is, kansen voor opbouwwerkers en wat heb je nodig om je rol te pakken.
  4. Maatschappelijke “koppelkansen”. Gemeenteraden vragen in toenemende mate van ambtenaren dat oplossing betaalbaar, haalbaar en gekoppeld zijn aan sociale doelen op wijkniveau zoals: Energiearmoede, Gezondheid, Sociale cohesie en Werkgelegenheid.


Terug naar de overzichtspagina.

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren