Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Condities om nul-op-de-meter te versnellen

di 18 december 2018
artikel

De Stroomversnelling is mislukt. Nul-Op-de-Meterrenovaties zijn te duur en ingewikkeld. Waarom zoveel investering in oude woningen? Geluiden die ik nog vaak hoor. Zonde, want Nul-Op-de-Meter is wel een van de potentieel belangrijke routes om van het gas af te gaan. Alternatieven, bijvoorbeeld aansluiting op een warmtenet, zullen uiteindelijk waarschijnlijk net zo ingewikkeld en duur zijn.

Volledig
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld u
aan bij ons netwerk.

Reacties

Rokus Wijbrans - CarbonCapital Solutions b.v. 18 december 2018 21:51

Als ik lees wat er allemaal moet gebeuren om Nul-op-de-meter renovaties te laten slagen, dan is er nog een hele weg te gaan. Met een vereenvoudigde berekening is te bepalen wat de investeringsruimte voor een NoM woning ongeveer mag zijn. Voor tapwater is NoM financieel niet beter dan conventionele opwekking met een ketel. Hetzelfde geldt ten aanzien van het maken van elektriciteit met zonnepanelen; immers op de huidige woning en een naar NoM omgebouwde woning passen even veel zonnepanelen. De kosten van zon-PV zijn daarmee hetzelfde. Het voordeel moet dan komen van de verwarming. In onderstaande simpele berekening ga ik hier op in. Een bestaande tussenwoning gebruikt in de praktijk gemiddeld ca 1.400 m3 gas, waarvan ca 80% voor verwarming (ofwel ca 1.100 m3 per jaar). Verwarming vindt hierbij plaats met een ketel met een verondersteld rendement van 90%. Dit resulteert in een warmtevraag van ca 9.800 kWh. Door heel goede isolatie, kierdichting en gecontroleerde ventilatie (met warmteterugwinning) kan de warmtevraag worden beperkt. In een NoM woning wordt deze warmte vervolgens met een elektrische warmtepomp geproduceerd. Hoe hoog de reductie in de praktijk is, is de vraag. De isolatiemaatregelen hebben betrekking op de hele woning, terwijl meestal met name op de begane grond wordt verwarmd. Het onderzoek van een promovendus van de TU Delft liet zien dat de werkelijke besparing van een woning veel lager is dan de op basis van het norm verbruik berekende besparing. De Rekenkamer Amsterdam kwam met dezelfde bevindingen voor door woningcorporaties uitgevoerde verbeterprojecten. Gevolg hiervan is dat een investering in isolatie van de hele woning bij een grote groep bewoners minder rendeert dan op basis van de norm berekeningen is bepaald. Bij een NoM woning wordt vaak uitgegaan van een reductie van de warmtevraag van ca 65%. De resterende warmtevraag voor verwarming wordt dan ca 3.450 kWh per jaar. Stel vervolgens dat deze warmte met een lucht/water warmtepomp wordt opgewekt met een SPF (Seasonal Performance Factor, het jaargemiddelde rendement) van 4, dan is op jaarbasis nog 850 kWh aan elektriciteit voor verwarming nodig. Deze elektriciteit wordt in de winter voornamelijk in een elektriciteitscentrale - in ieder geval niet op de woning - geproduceerd; het aandeel zon-PV in de winter is, juist als de verwarming nodig is, zeer beperkt. Er is geen gas meer voor verwarming. Op jaarbasis wordt dan ? 770 (1.100 m3 x 0,70 ? per m3) aan gas bespaard. De kosten voor de elektriciteit voor de warmtepomp bedragen ? 170 per jaar (850 kWh x 0,20 ? per kWh). Netto wordt dan ? 600 per jaar bespaard, ofwel ? 50 per maand. De totale besparing over een periode van 30 jaar zou dan ? 18.000 bedragen. Dit is dan het bedrag dat van tevoren in de NoM woning zou mogen worden geïnvesteerd en in 30 jaar uit de besparing op de energiekosten zou worden terugverdiend. Als je erin zou slagen de investering in de NoM woning te verlagen tot ? 18.000, kom je er echter achter dat je er nog niet helemaal bent. In de berekening is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de kapitaalkosten. Bij een rentepercentage van 2% zijn alleen de rentekosten al ? 360 per jaar. Daarnaast is geen rekening gehouden met de hogere kostprijs van elektriciteit in de winter of met de additionele kosten van een verzwaard elektriciteitsnet en piekcentrales. Hierdoor bespaar je per jaar netto nog minder. De investeringsruimte wordt dan ook lager. Concluderend Het is goed dat pilotprojecten worden uitgevoerd teneinde te bepalen of de kostprijs van NoM kan worden verlaagd. Voordat NoM echter grootschalig wordt toegepast, lijkt het verstandig om eerst de business case als geheel, en gerelateerd aan het werkelijke stookgedrag van bewoners, nog eens goed tegen het licht te houden.

xMet het invullen van dit formulier geef je Energie+ en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren