Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Decentrale overheden willen verruiming SDE+

vrij 3 nov 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het betreft onder andere het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing van de Elektriciteitswet en harmonisering van regelgeving voor energiebesparing door bedrijven.

De medeoverheden roepen de Kamer in een brief op onder andere de stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) te verruimen. Het kabinet wil voortaan ook de CO2-opslag subsidiëren uit deze regeling en dan blijft er dus minder geld over voor windmolens en zonnepanelen, met als gevolg dat de toename daarvan zal teruglopen. De medeoverheden willen meer geld voor deze subsidiepot en dat dit geld ook beschikbaar komt voor meer innovatieve technieken, naast zon, wind, biomassa en CO2-opslag.

Elektriciteitswet

Ook vragen de medeoverheden om aanpassing van het 9e artikel van de Elektriciteitswet. De energietransitie vraagt een ander ruimtelijk beleid. Provincies worden door de wet nu gedwongen om initiatieven van projectontwikkelaars mogelijk te maken, ongeacht het draagvlak onder bewoners van het gebied. Ander zorgpunt is de lappendeken van wetgeving op het gebied energiebesparing door bedrijven. “Die onduidelijkheid zorgt voor uitstel van het nemen van maatregelen. Harmoniseer de regelgeving en maak er een gezamenlijke strategie van Rijk, provincies en gemeenten van,” schrijven de medeoverheden in hun oproep aan de Tweede Kamerleden.

Belemmeringen

Provincies, gemeenten en waterschappen zijn al volop bezig met initiatieven voor een duurzaam Nederland, maar lopen in de uitvoering tegen belemmeringen aan. Aanvullend op het regeerakkoord en vooruitlopend op het te sluiten Bestuursakkoord, een Nationaal Klimaatakkoord of Klimaatwet, vragen zij de Tweede Kamer nu al de nodige stappen te zetten, zodat er geen tijd verloren gaat.

Reacties

Henk Daalder - Pak de Wind 07 november 2017 21:45

De mede overheden vragen om zaken waarmee ze de belangen van bedirjven dienen, ipv hun eigen inwoners. ZE hebben allang de middelen om hun eigen inwoners te helpen, door elk windpark plan te laten verkopen aan de eigen inwoners. Geef alleen een bouwvergunnng af, bestemmingsplan wijziging, als de initiatiefnemer bijv 80% van zijn plan in kavels heeft verkocht aan inwoners, voor eigen gebruik. Precies zoals elke mede overheid al doet met kavels bouwgrond in een nieuwe woonwijk. precies zoals al in de Elektriciteitswet staat, art 95a lid 2 "groepen stroomverbruikers mogen voor eigen rekening en risico een windpark bouwen, voor eigen gebruik. Die gebruikers hebben hun stroom dan voor de kostprijs, huishoudens betalen dan 2 cent per kWh, volgens de model berekening van ECN in haar SDE tariefadvies. En SDE is dan overbodig. Daarnaast kan de gemeente eisen dat een bedrijf de Best Available Technology, BAT, toepast, dat staat in de Wet Milieubeheer. En voor CO2 is CCS BAT, CCS2 is nog beter, en heeft geen oude gasput nodig, het is overal in Nederland toe te passen. En verplicht, zodat er geen SDE subsidie voor nodig is. Simpel eigenlijk, de bestaande regels toepassen voor bedrijven.

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren