Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Flexibel net goedkoper

di 24 mei 2016

De inzet van flexibiliteitsopties kan netverzwaring voorkomen of uitstellen, met name in het middenspanningsnetwerk. Dat blijkt uit een studie van Ecofys. Het kan op termijn een besparing in de netwerkkosten van maximaal €120 per jaar per huishouden opleveren. De kostenbesparing is het grootst als elektrisch vervoer sterk toeneemt.

Slimme flexibiliteitsopties - die vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemmen – zijn een alternatief voor het verzwaren van het elektriciteitsnet met extra kabels. Met behulp van fijnmazige informatie-uitwisseling en nieuwe technologie kunnen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet beter op elkaar worden afgestemd. Dit maakt het mogelijk om de benodigde extra kosten voor de verzwaring van het net te voorkomen of uit te stellen. Flexibiliteitsopties kunnen de piekvraag verlagen, bijvoorbeeld door warmte te bufferen of door opslag van elektriciteit in batterijen. Ook kan de vraag worden uitgesteld door bijvoorbeeld de elektrische auto slim op te laden en warmtepompen slim aan te sturen.

Maatwerk

De inzet van flexibiliteitsopties leidt tot een kostenbesparing in alle scenario’s. De grootste besparing vindt plaats in het scenario waarin het aantal elektrische auto’s sterk toeneemt. De stijging van de kosten voor het elektriciteitsnetwerk kan in dit scenario 47% lager uitvallen. De belangrijkste conclusie is dat flexibiliteitsopties bijdragen aan kostenefficiënt netbeheer. Elk elektriciteitsnet heeft echter andere kenmerken. Een optimale oplossing vraagt dus om maatwerk.

Reacties

Copyright 2017 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren