Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Jongeren voorkeur voor behoud bossen, ouderen voor duurzame landbouw

25 juli 2022

Jong en oud, man en vrouw denken verschillend over de beste klimaatmaatregelen. Dat blijkt uit de eerste tussenresultaten van de online-raadpleging over het Gelders Klimaatplan. De online-raadpleging is onderdeel van het Gelders burgerberaad over het klimaat. Ruim 2200 mensen deden hier tot nu toe aan mee. De deelnemers zijn vooral zeer positief over hun deelname. De provincie roept iedereen op om nog mee te doen aan de onlineraadpleging. Dat kan tot 1 augustus 2022 via https://gelderlandklimaat.raadpleging.net/ 

Verduurzaam vooral de bouw!

De eerste algemene resultaten laten zien dat er verschillen zijn tussen ouderen en jongeren en vrouwen en mannen. Zo zijn jongeren zeer positief over het beschermen en uitbreiden van bossen. Ouderen uiten zich daarentegen vooral positief over het duurzamer maken van de landbouw. Vrouwen zetten meer in op beleid tegen voedselverspilling. Mannen hebben meer voorkeur voor zonnepanelen op daken en zonneparken aanleggen. Ook tussen genoten opleidingen blijken er verschillen te zijn. MBO-opgeleiden kiezen meer voor verduurzamen van de bouw. Universitair en HBO-opgeleiden geven de voorkeur aan het verduurzamen van de landbouw. 

Meedoen is ook leuk en leerzaam

De deelnemers geven ook aan dat ze de onlineraadpleging waarderen en leerzaam vinden.
In de online-raadpleging is er ook genoeg ruimte om reactie te geven:
 “Dat je als 'burger' van deze provincie lichtelijk het gevoel krijgt dat je er wél toe doet ondanks de vele belanghebbende partijen welke enkel en alleen voor zichzelf oreren.
 De raadpleging geeft de kans om keuzes te maken met welke maatregelen het doel van 55% Co2 reductie met het vastgesteld budget bereikt kan worden. Bijvoorbeeld: meer inzetten op meer windmolens of meer verduurzamen van woningen. Aan de hand van een meter is te zien of het doel 55% CO2 besparing wordt bereikt binnen het beschikbare budget. Daarmee zitten de deelnemers op de stoel van de bestuurder die op dezelfde manier keuzes moet maken.
 “Goed dat je kan schuiven, zodat het niet alleen ja-nee is. Goede methode met geld en reductie om tot een maatregelen-mix te komen.”
 De deelnemers stellen het zeer op prijs dat er toelichtende filmpjes zijn en dat maatregelen worden toegelicht op een gemakkelijke en toegankelijke manier.

Verschillende geluiden

De onlineraadpleging is ingevuld door een diverse groep. Ook door mensen die eraan twijfelen dat er sprake is van een klimaatverandering. Daarnaast geven mensen ook aan dat ze helemaal niet vinden dat dit een manier van inspraak is omdat de maatregelen al vast staan. Dat klopt voor een deel omdat de raadpleging gaat over actueel maken van het Gelders Klimaatplan. Het doel hebben we internationaal in verdragen vastgelegd: 55% Co2 op de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Oproep: doe mee en vul het onderzoek in

Hoe meer mensen meedoen aan het onderzoek hoe beter. Want de inbreng van alle inwoners van Gelderland is belangrijk. Samen moeten we ervoor zorgen dat Gelderland klimaatneutraal wordt. Dus roept de provincie iedereen op om de raadpleging in te vullen. Dat kan nog tot 1 augustus.

Onafhankelijk adviesrapport aan burgerberaad

Van de online raadpleging stelt een onafhankelijk bureau een advies op. Dit gaat naar het Burgerforum: 150 Gelderlanders die in 4 bijeenkomsten het uiteindelijke advies aan het Gelderse bestuur geven. Het bestuur van provincie Gelderland neemt het advies serieus en verwerkt dit in de vernieuwing van het Gelders Klimaatplan 2023-2030. 

Reacties

Ria 30 juli 2022 08:48

Consuminderen! 100 op de snelwegen. Ook in de nacht. En dan ook controle hierop. Boeren helpen de omslag te maken naar kleinschalige en duurzame landbouw. Varkens weer zichtbaar en niet in megastallen bijvoorbeeld. Werk eraan dat producten in de nabijheid binnen de winkelketens komen. Stop met het rondpompen van groenten, vlees en andere producten. Stop de bouw van kassen voor luxeproducten. Laat iedereen er weer aan wennen dat aardbeien zomerkoninkjes zijn en geen wintervoer bijvoorbeeld. Laten we wilde aarde weer respecteren! Dan volgt er op den duur weer een mooi evenwicht. Klimaatverandering tegengaan.....ik denk dat dat al te laat is. Maar alles doen om schoon water, schone grond en een divers natuur te stimuleren. Daar wil ik voor gaan. Respect voor de aarde dus. Vergeet ook niet dat niet alle inwoners een dikke portemonaie hebben, en verduurzamen dus voor hen betaalbaar moet blijven. Anders bouw je weerstand op in plaats van medestand.

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren