Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Onderzoek windenergiegebied Hollandse Kust

vrij 28 jul 2017

Het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) in de Noordzee wordt door Fugro onderzocht ter voorbereiding op de aanbesteding voor een windpark. Het onderzoek zal bestaan uit geofysisch onderzoek en brengt de ligging van bestaande kabels, pijpleidingen, eventuele scheepswrakken en andere obstakels in kaart.

Het windpark zal met een capaciteit van 700 MW voldoende elektriciteit leveren voor ongeveer 800.000 huishoudens. Eerder deed Fugro vergelijkbare onderzoeken voor de windenergiegebieden Borssele en Hollandse kust (zuid). Ontwikkelaars van windparken gebruiken de onderzoeken om hun biedingen voor te bereiden.

Tenders
Hollandse kust (noord) is het laatste van de drie windenergiegebieden in de Noordzee dat wordt onderzocht in het kader van de huidige routekaart windenergie op zee. Het Deense energie bedrijf DONG Energy en het Nederlandse consortium Blauwwind gaan de windparken op zee in het windenergiegebied Borssele bouwen. De tenders voor de windparken in het windenergiegebied Hollandse kust (zuid) worden dit najaar en volgend jaar verwacht.

Reacties

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren