Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Pleidooi voor meer zonnewarmte

di 20 nov 2018

Zonnewarmte levert de meeste energie per vierkante meter, bespaart extra CO2, is flexibel inzetbaar door de opslagmogelijkheden en is uitstekend toepasbaar in huis en voor warmtenetten. Daarom pleit Holland Solar voor een prominentere rol voor zonnewarmte in de energietransitie. Dit blijkt uit een position paper, opgesteld door Berenschot in opdracht van Holland Solar. De position paper is beschikbaar via www.hollandsolar.nl en www.berenschot.nl.

Ook de kosten zijn relatief laag, zeker wanneer dat wordt bekeken over het hele energiesysteem. In alle mogelijkheden die Berenschot heeft onderzocht, zijn bij de combinatie van zonnewarmte met andere bronnen, de jaarlijkse kosten (afschrijvings-, financierings- en energiekosten) gelijk of lager dan in het scenario zonder zonnewarmte, terwijl er in elk van de scenario’s meer energie, dus meer CO2 bespaard wordt. Zonnewarmte wordt opgewekt met zonnecollectoren en opgeslagen in een boilervat om zo te voorzien in ruimteverwarming en verwarming van tapwater Zonnewarmte kan in combinatie met seizoensopslag ook fungeren als flexibel inzetbare warmtebron, zowel centraal als decentraal. Door de seizoensopslag worden elders kosten bespaard want er is minder elektrificatie nodig, dus minder netverzwaring en minder piekcentrales. Zonnewarmte kan ook een bron zijn voor warmtenetten bijvoorbeeld op plekken waar het gebruiken van geothermie en restwarmte niet mogelijk of ontoereikend is. Hierbij valt te denken aan glastuinbouwlocaties en warmtevraag in bedrijvenparken en de gebouwde omgeving.

PVT

Een andere toepassing van zonnewarmte betreft fotovoltaïsch-thermische (PVT)-panelen, die zowel warmte als elektriciteit produceren. Hierdoor kan meer energie per dakoppervlak opgewekt worden. Hier kunnen ook warmtepompen op aangesloten worden zonder buitenunit, dus zonder geluidshinder, met als resultaat een hoger rendement en lagere totale kosten voor de eindgebruiker. Voorwaarde is wel dat er genoeg dakoppervlak is voor PVT-panelen. Met een combinatie van zonnecollectoren en PVT-panelen kan hierdoor meer energie per oppervlak opgewekt worden.

Reacties

Paul Cohn - -- 20 november 2018 17:02

In Borne kregen enkele honderden huurders van een woning 10 jaar geleden een zonneboiler op het dak, eigendom van hun verhuurder. De huur ging ? 6,-/maand omhoog, het bedrag dat zij voor gas betalen daalde direct met een veelvoud, zie Zonnekeur en kwaliteitscertificaat in: www.dutchsolarsystems.com/professionals/zonnewarmte

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren