Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Proef met warmte uit oppervlaktewater in Arnhem

ma 12 feb 2018

In de Arnhemse wijk Vredenburg begint een onderzoek naar een op afstand geplaatst collectief bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater. Zes partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Het gaat om een nieuw concept waarmee het mogelijk is om duurzame warmte- en koude te leveren op plekken waar een boringvrije zone is.

Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh Vastgoed zijn de eerste afnemers. ENGIE, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO), Waterschap Rivierenland en IF Technology voeren het haalbaarheidsonderzoek uit en zijn investeerder of exploitant voor de ontwikkeling en het beheer van het bodemenergiesysteem en de warmtewinning uit gemaal Vredenburg. Het project is gericht op het leveren van duurzame warmte-en koude (WKO) aan de afnemers Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van het kantoorpand Belastingdienst) en Rijsterborgh Vastgoed (eigenaar van het kantoorpand Rijnpoort) aan de Groningensingel in de wijk Vredenburg. In deze wijk kunnen voor panden geen WKO-systemen worden aangelegd omdat de wijk is gelegen in de boringvrije zone van het lokale grondwaterwinbedrijf, dat het grondwater ter plaatse onttrekt ten behoeve van de productie van drinkwater.

Smart polder

Met behulp van een zogenaamd Smart polder gemaal en een collectief WKO-systeem dat net buiten de boringvrije zone wordt geplaatst kan dit collectief systeem optimaal worden ingezet voor de energievoorziening van alle aangesloten panden en kan verdere verduurzaming van het gebied gewaarborgd worden

Reacties

Jan Kursten - De Ronde Bleek 13 februari 2018 10:23

Gaarne blijf ik op de hoogte met de ontwikkelingen in de proef met warmte en koude winning uit oppervlakte water. Dit in relatie met ons open viskweek water.

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren