Nederlandse zonne-energieprojecten steeds groter

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

donderdag 7 mei 2015 2015 online artikelen 274x gelezen

In Nederland staat een aantal grote zonne-energie-projecten op de planning, waardoor de capaciteit in de komende twee jaar waarschijnlijk verdubbelt. Hierdoor is het tweede deel van 2015 erg aantrekkelijk voor de belangrijkste spelers in deze branche. In 2015 zijn al meerdere zonneparken van meer dan 10 MWp aangekondigd, een opvallende toename van de gemiddelde projectgrootte. Solarplaza brengt in aanloop naar de jaarlijkse The Solar Future NL conferentie de grootste aangekondigde projecten in kaart.
  • Pagina 1
  • Pagina 2
  • Pagina 3

Pagina 1

1
Nederlandse zonne-energieprojecten
steeds groter
2012 Aeneas
In Nederland staat een aantal grote zonne-energie-projecten op
de planning, waardoor de capaciteit in de komende twee ...
1 Nederlandse zonne-energieprojecten steeds groter 2012 Aeneas In Nederland staat een aantal grote zonne-energie-projecten op de planning, waardoor de capaciteit in de komende twee jaar waarschijnlijk verdubbelt. Hierdoor is het tweede deel van 2015 erg aantrekkelijk voor de belangrijkste spelers in deze branche. In 2015 zijn al meerdere zonneparken van meer dan 10 MWp aangekondigd, een opvallende toename van de gemiddelde projectgrootte. Solarplaza brengt in aanloop naar de jaarlijkse The Solar Future NL conferentie de grootste aangekondigde projecten in kaart. Het zonnedak van de Floriade is nu nog het grootste zonnepark van Nederland, maar dat gaat snel veranderen. De tien grootste potenti?le zonne-energie-projecten worden allemaal in parken aangelegd. Dit betekent een aanzienlijke verandering binnen de Nederlandse markt voor zonne-energie. Van de zes kleinste projecten uit die tien heeft 75% de SDE+ al ontvangen, terwijl geen van de vier grootste projecten de subsidie al heeft. De SDE+ vergoedt duurzame energie die door producenten is opgewekt. Het verschil tussen de kostprijs, het onrendabele deel, wordt voor een bepaald aantal jaren vergoed. Dit is afhankelijk van de gebruikte technologie, waardoor het een essentieel onderdeel is van de realisatie en het overleven van zonne-energieprojecten. In de lijst van 35 grootste zonne-energieprojecten van Nederland staat de Floriade nu nog bovenaan, met een ge?nstalleerde capaciteit van bijna 2,3 MWp. Maar de capaciteit van de nieuwe potenti?le Top 6, waarbij elk project groter dan 10 MWp is, komt overeen met 140 keer de capaciteit van dat project. Deze enorme toename van MW's vertegenwoordigt de enorme groei van de zakelijke vooruitzichten van de Nederlandse markt voor zonne-energie.

Reacties

Reacties

Reageren

Invoer verplicht
Uw e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze website Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw bericht wordt getoond na verificatie.

Proefnummer Energie+?

Energie+ is hét kennis­plat­form over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de ko­men­de jaren. De dossiers productie, regelgeving, fi­nan­cie­ring, organisatie en com­mu­ni­ca­tie staan hierbij cen­traal. Met een wekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die be­trok­ken zijn bij de om­scha­ke­ling naar een lokale en duur­za­me energie­voor­zie­ning.

 

Bestel een gratis proefnummer.

Energie+, kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.energieplus.nl - alle rechten voorbehouden.