Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Bewoners in de hoofdrol bij Transitievisies Warmte

Harmen Weijer - 10 februari 2022

Nog een paar maanden en dan moeten gemeenteraden in Nederland hun Transitievisies Warmte hebben vastgesteld. Deze visies zijn voor de gemeenten en hun stakeholders, zoals netbeheerders, waterschappen, woningcorporaties maar zeker ook inwoners, een eerste grote stap van een veel langer traject. Want als er dan een visie ligt, is de volgende stap het Wijkuitvoeringsplan. En hoewel het plannen zijn, blijkt dat toch voor koudwatervrees te zorgen, vertelt Edwin Veldkamp van adviesbureau TAUW die voor meer dan 20 gemeenten het proces rondom de aardgastransitie heeft verzorgd.

Om de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs (49% CO2 -reductie in 2030) te bereiken, is in ons Klimaatakkoord bepaald dat alle gebouwen in 2050 door duurzame warmtebronnen moeten worden verwarmd. Om dit te bereiken heeft elke gemeente de taak om een Transitievisie Warmte en (Wijk)uitvoeringsplannen op te stellen. Gemeenten hebben de regie in deze opgave, en dat wringt, weet Veldkamp uit ervaring. “We hebben de gemeenten de afgelopen anderhalf jaar daarin bij de hand genomen, en we hebben gemerkt dat de ene gemeenten wat makkelijker de regie in handen neemt dan de andere. Dat heeft vaak met tijd en capaciteit te maken. In zo’n proces kijken we naar allerlei zaken, zoals welke bronnen zijn beschikbaar, wat is de bebouwingsdichtheid en wat is de warmtevraag? Na anderhalf jaar zien we dat gemeenten zo aan het eind van dit eerste traject voor de visie het aanvankelijke enthousiasme is gedraaid naar meer terughoudend. Dat is enerzijds koudwatervrees voor de te nemen maatregelen, maar anderzijds ook onzekerheid over het toekomstbeeld. Gemeenten komen dankzij dit proces tot het besef dat bewoners heel hard nodig zijn om de omschakeling te maken van aardgas naar duurzamere bronnen. En dat vinden ze wel spannend.”

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Walter Jansen - Energie- en duurzaamheidtransitie expert 10 februari 2022 17:08

Collectieve warmtenetten hebben door het collectieve karakter hun voordeel. Echter, wat wij in NL vergeten zijn dat is deze netten door de samenleving zijn bekostigd vanuit de gemeentelijke energiebedrijven met een NUTS functie/karakter. Door neoliberale maatschappelijke stromingen zijn die netten geprivatiseerd en commercieel. Hier gaat het dus mis in NL. Dit tegenstelling tot Denenmarken en Zweden waar warmtenetten coƶperatief in handen is van de deelnemers en of gemeenten. Op warmtenetten mag bij wet geen winst zitten en heeft puur een nutsfunctie. Mensen In Denenmarken betalen tot 40 % minder (bron TNO) in vergelijk met NL en hebben volledige transparantie en zeggenschap. Het wordt hard tijd dat de alle commerciƫle warmtebedrijven snel verdwijnen en dat we overgaan naar het Deense model van openheid, eerlijkheid, duurzaam (dus geen AVR of aardgas) maar WKO (TEO etc.) of Geothermie. Ik roep onze nieuwe minister Rob Jetten hier snel werk van te maken anders kan je klimaatafspraken wel vergeten voor de gebouwde omgeving! "Geen woorden maar doordachte duurzame daden" Walter Jansen

Aanleg warmtenet. Bron Programma Aardgasvrije Wijken. Foto Kick Smeets
x Met het invullen van dit formulier geef je Energie+ en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren