Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Creatief verduurzamen

- 21 september 2022

Hoe bereik je de burger? Een vraag waar veel mensen die werkzaam zijn in en rond de energietransitie mee worstelen. In het sociale domein worstelen ze al langer met deze vraag. Daar worden kunstenaars en andere creatievelingen ingezet om bewoners - soms bijna letterlijk - achter de voordeur vandaan te trekken.

Daarmee bewijst de creatieve industrie van grote betekenis te kunnen zijn in de verduurzaming van de woningbouwsector. Ontwerpers en kunstenaars benaderen vragen vanuit een unieke invalshoek, ze denken out of the box, gaan voorbij aan de standaardoplossingen en leggen nieuwe verbindingen.

De inzet van creatievelingen, ontwerpers en artiesten is relatief betaalbaar. Veel creatievelingen zijn ZZP'ers, waardoor er weinig overheadkosten zijn. Kunstenaars zijn gewend te werken met vaste budgetten en zijn niet alleen creatief in hun werk, maar ook in hun vermogen om te kijken wat er wél kan binnen een beperkt budget. Daarnaast zijn er tal van subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele projecten.

Drents Dorp Angels

Voor Groot Onderhoud aan Drents Dorp, een jaren 30 arbeidersbuurt in Eindhoven, werden drie kunstenaars voor langere tijd aan de buurt gekoppeld. Zij trokken als onafhankelijke partij de buurt in, slaagden erin het vertrouwen van de bewoners te winnen en dat leidde tot bewonersavonden op straatniveau waarbij de opkomst per straat op gemiddeld tachtig procent lag.

Hartendames

De Gemeente Purmerend schakelde de hartendames in om te ondersteunen bij een bijeenkomst om bewoners te informeren en draagvlak te creëren voor de energietransitie en eventueel het gasloos maken van de wijk. Als ‘groene’ gastvrouwen heetten ze de bewoners welkom, zorgden ze voor wat luchtigheid op de avond en na afloop noteerden ze de ‘onderbuikgevoelens’. Deze gevoelens van de wijkbewoners zijn een goede graadmeter voor de gemeente om hun verdere acties op af te kunnen stemmen. 

Café Mediterrané

Café Mediterrané speelt zich letterlijk af voor de voordeur. Het idee: een Italiaanse familie strijkt neer in de straat, en bouwt in korte tijd een pop up Italiaanse ijssalon op met ijs-scheppende mama, charmante obers, muziek en acrobaten. Het succes van Café Mediterrané zit in de laagdrempeligheid. Omdat bewoners letterlijk bij de voordeur opgehaald en gerustgesteld worden – ja, dit is óók voor jou – en mensen daarmee over een drempel worden geholpen, bereiken ze ook diegenen die normaalgesproken niet naar bewonersavonden of andere activiteiten komen.

Dag van de Bewoner

Kennisnetwerk Renda zet zich al enkele jaren in voor het bevorderen van de verduurzaming van de sociale woningbouw. Sleutel hierin is de rol van de bewoner. Zonder instemming van de bewoner is renovatie (en dus verduurzaming) van het woningbezit niet te realiseren. Van oudsher hebben woningcorporaties moeite om in contact te komen met een deel van de bewoners. Creatieve oplossing zijn dus gevraagd.

Tijdens de Dag van de Bewoner op 30 juni jl. werden bezoekers meegenomen in verschillende manieren waarop de creatieve industrie een positieve rol kan spelen in het verbinden van woningcorporaties en bewoners. Daarnaast bracht Renda woningcorporaties, renovatiebedrijven, leveranciers en bewoners samen om van elkaar te leren kennen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen. Er werden creatieve ideeën uit de zaal opgehaald en demonstraties gegeven over creatieve concepten rondom maatschappelijke vraagstukken.

Tussendoor werd er in kleine groepjes gebrainstormd over hoe je iedereen bereikt, informatie ophaalt en deze vertaalt naar concrete vervolgstappen.

Reacties

Cafe Mediterrane
x Met het invullen van dit formulier geef je Energie+ en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren