Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

De rol van actieve bewoners bij de warmtestrategie

'We willen meedoen!' Gabbie van der Kroef - 17 oktober 2023

Anders dan voorheen komt bij de aanpak om de eerste buurten aardgasvrij(klaar) te maken de rol van de actieve bewoners nu duidelijk ter sprake. Bijvoorbeeld bij de aanpak van woningisolatie-programma's en het maken van buurtontwikkelplannen. Het besef groeit dat de medewerking van de burgers nodig is om de transitie te doen slagen. Inwoners hebben echter ook hun eigen specifieke wensen, vragen en bezwaren. Daarom organiseerden actieve bewoners in de Bossche buurt De Buitenpepers in september een werkbezoek voor gemeenteraadsleden over de energietransitie en buurtontwikkeling. Is er aandacht voor hun rol en wensen?

'Gaan we raadsleden naar onze buurt halen?'

Het idee bestaat al langer om de raad uit te nodigen voor een bezoek aan De Buitenpepers. Al in 2021 vroegen actieve bewoners zich af of het zinvol was om raadsleden te informeren over de stratenblokaanpak, gericht op woningisolatie. Het overleg daarover met de ambtenaren ging destijds moeizaam. Een bezoek van de raad zou dat wellicht kunnen verbeteren. Inmiddels is de afstemming tussen de actieve bewoners en de ambtenaren verbeterd. Er is meer wederzijds begrip en er zijn extra ambtenaren bij de gemeente in dienst met meer aandacht voor de vragen van bewoners.

Eerst proefbuurt, daarna onderzoeksbuurt

De Buitenpepers werd in mei 2019 na een besluit van het College van burgemeesters en wethouders (B&W) een ‘proefbuurt aardgasvrij’. Met steun van opbouworganisatie Buurkracht ontstond er in het najaar van 2019 een actief team van bewoners: de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers. De bewoners  gingen zelf aan de slag. Tijdens de coronapandemie ontwikkelden ze een stratenblokaanpak gericht op voorlichting over minder energieverbruik en woningisolatie. In de buurt staan ruim duizend huizen, waarvan zo’n 65 procent koopwoningen. De huurwoningen zijn grotendeels eigendom van een vastgoedmaatschappij. Een service- en  vier studentenflats, 15 procent van de woningen, worden verhuurd door twee woningbouwcorporaties. De buurt met veel rijtjeshuizen en enkele flats is qua infrastructuur prima geschikt voor een  warmtenet, zo vindt de bewonersgroep.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Werkbezoek aan De Buitenpeters met raadsleden om te praten over de warmtstrategie van de gemeente Den Bosch
Tijdens het werkbezoek aan De Buitenpepers kregen de raadsleden informatie over de energietransitie en het vergroenen van de buurt, foto Dennis Khalil (fotodennis.com)
x Met het invullen van dit formulier geef je Energie+ en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren