Hét kennisnetwerk voor Energietransitie in de wijk

Een CASA voor de toekomst
Camiel Mourisse

woe 22 juli 2020
artikel

Door een tekort aan sociale huurwoningen is er een grote vraag naar nieuwbouw. Tegelijkertijd kampen we met een fors stikstofprobleem waardoor een groot deel van de bouw stil komt te liggen. De bouwsector schreeuwt om verandering. Verduurzaming is een vereiste, maar om dit toe te passen in de sociale woningbouw moet dit gepaard gaan met betaalbaarheid en moet de kwaliteit van wonen gewaarborgd worden.

Team CASA is een team van studenten van de TU Eindhoven dat innoveert door het ontwerpen van een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningbouw in Nederland. Wij doen dit door verschillende innovatieve technologieën te combineren in één gebouw. Het eerste project, CASA 1.0. zal eind 2020 gerealiseerd worden in Brandevoort in Helmond. CASA staat voor een Comfortable, Affordable, Sustainable Alternative voor de huidige woningbouw.

De energietransitie in de gebouwde omgeving

De bouwsector is op dit moment een van de meest vervuilende sectoren, maar langzaam komt de energietransitie op gang. Nieuwbouwwoningen hebben tegenwoordig vaak zonnepanelen op het dak en zijn losgekoppeld van het gas. Dit is echter niet genoeg. De hoeveelheid opgewekte energie van zonnepanelen piekt enorm in de zomer, terwijl er juist meer vraag naar energie is in de winter. De opwekking van energie moet dus gepaard gaan met opslag. Echter is het gebruik van een batterij niet altijd even duurzaam en kost het een hoop geld. Een integrale aanpak is daarom een vereiste. Op het gebied van energie, maar ook op het gebied van materiaalgebruik en ontwerp.

Indeling CASA 1.0

Het energiesysteem

CASA 1.0 is uitgerust met het energiedak. Dit is een dak waarbij zowel thermische als elektrische energie wordt opgewekt. Wanneer je deze energie opslaat en kan gebruiken in de winter benut je de opgewekte energie optimaal. In CASA 1.0 werkt het als volgt. Het water wordt door de zon verwarmd in het energiedak. Dit verwarmde water (de directe thermische energie) wordt vervolgens gebruikt om het water in de ondergrondse wateropslag op te warmen tot ongeveer 80 graden Celsius. Er wordt ook elektrische energie opgewekt voor gebruik in de woning. Als er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt kan worden, wordt het water in de opslag nóg verder verwarmd door middel van een warmtepomp. Doordat de wateropslag, die zich onder het huis bevind, zo goed geïsoleerd is kan deze warmte worden behouden gedurende de winter. Dit betekent dat het overschot aan energie van de zomer, in de winter gebruikt kan worden. Omdat water een niet-vervuilend, goedkoop en overvloedig materiaal is, is het een veel duurzamer en goedkoper alternatief dan een batterij. Door het gebruik van dit systeem wordt er in de winter ongeveer 50 keer minder energie verbruikt voor verwarming dan wanneer er een standaard warmtepomp wordt gebruikt.

"Wat kun je doen om duurzaamheid toegankelijk te maken voor iedereen?"

Duurzaam, maar niet duur

Het eerste project, CASA 1.0, is een gebouw met 3 appartementen. Het is echter ontworpen met de visie om het gebouw in de toekomst op te schalen naar een groter geheel. Opschaling is mogelijk wanneer het betaalbaar is. Maar hoe zorg je hiervoor? Duurzaamheid wordt vaak gezien als duur, maar wat kun je doen om de kosten te drukken en duurzaamheid toegankelijk te maken voor iedereen?
1. Een doordacht ontwerp Het ontwerp van de CASA woning is bouwkundig zo gemaakt dat de structuur gestapeld en gekoppeld kan worden. Dat drukt de kosten doordat er relatief minder gevels per vierkante meter vloeroppervlakte zijn. Ook is er daardoor relatief minder warmteverlies.
2. Samen sterker Door installaties zoals de warmteopslag, zonnepanelen en warmtepompen te delen met meerdere appartementen bespaar je op investeringskosten. Je kunt het zien als een soort kleinschalige stadsverwarming die gebruikt wordt door een serie aan CASA woningen.
3. Voorkomen beter dan genezen Door slimme meettechniek kan er preventief onderhoud gepleegd worden, zowel voor de installaties als bouwkundige elementen. Door op tijd signalen te krijgen kan er eerder gehandeld worden, wat onderhoudskosten bespaart. Wanneer een probleem snel wordt aangepakt zal de schade beperkt blijven.
De bovengenoemde punten zorgen er samen voor dat de woning meer waarde heeft en tegelijkertijd worden de totale kosten lager over de lange termijn. Door deze woningen te verhuren zorg je ervoor dat deelname aan de energietransitie voor een grote groep aantrekkelijk is en iedereen een kans heeft om te wonen in een toekomstbestendige woning.

CASA 1.0 in de wijk

Het gebouw is ontworpen met een brede visie. We kijken niet alleen naar het gebouw an sich, maar ook naar zijn invloed op grotere schaal. Zoals eerder genoemd, wordt de energie in een CASA huis opgeslagen. Op deze manier wordt effi ciënt omgegaan met de energie en wordt het elektriciteitsnetwerk minder belast. Als bijvoorbeeld op een zonnige dag veel energie wordt geproduceerd willen mensen hun energie terugleveren aan het net. In gewone huizen is immers geen ruimte om de over-geproduceerde energie op te slaan. Als iedereen op hetzelfde moment energie wil terugleveren wordt het net overbelast, waardoor mensen soms geen stroom kunnen terugleveren. Dit zorgt ervoor dat een zonnepaneel minder oplevert. Wanneer je nieuwe woningen bouwt, moet je er dus voor zorgen dat je niet bijdraagt aan dit probleem. CASA biedt hiervoor de oplossing: doordat met de CASA woning de stroom wordt opgeslagen, kan iemand anders blijven terugleveren en wordt de energie van de zon optimaal gebruikt.

Animatie Casa 1.0

CASA als voorbeeld

Ten slotte is CASA een voorbeeld voor de woningbouw. We laten zien dat duurzaam bouwen betaalbaar is, door de integratie van verschillende technologieën zoals de warmteopslag. Dit is een betaalbaarder en duurzamer alternatief dan de batterij, en het zorgt ervoor dat je veel meer waarde uit de opgewekte energie van je zonnepanelen haalt. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat kosten laag blijven. Door de woning eind dit jaar te bouwen in Brandevoort in Helmond hopen wij de hele sector te inspireren om de talloze innovatieve ideeën daadwerkelijk te implementeren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Noord-Brabant en een Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Wij vragen om uw hulp! We zijn klaar met ons ontwerp en dus klaar om te bouwen! Nu rest ons alleen nog het laatste geldbedrag om de bouw te kunnen starten. Wilt u ons steunen? Bezoek dan https://crowdfund.tue.nl/project/duurzaam-niet-duur-wonen

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Energie+ en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren