Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Een energie(k) team!

Elk team bestaat uit diverse talenten. Dat geldt dus ook voor 'energiegroepen': bewoners die zich in hun vrije tijd inzetten voor de energietransitie in hun eigen buurt. Het is echter niet vanzelfsprekend dat bewoners met hun talenten als vanzelf slagvaardig samenwerken. Startende buurtinitiatieven krijgen soms steun van organisaties als Buurkracht of een welzijnsorganisatie. Die steun is vaak echter tijdelijk of beperkt.

De meeste gemeenten richten zich primair op de technische en bestuurlijke uitdagingen van de energietransitie. Voor bewonersgroepen is het daarom een kwestie van zelf doen. Met vallen en opstaan. Of een buurtteam over een langere periode resultaten boekt is niet alleen afhankelijk van de motivatie van de groepsleden, maar ook van hun besluitvorming, taakverdeling en doorzettingskracht. 

We ontdekken al werkende weg hoe ons vrijwilligersbuurtteam het beste functioneert. Bij onze start drie jaar geleden kregen we een impuls van Buurtkracht. Nu organiseren we onszelf. Ons doel? We willen vooral dat zo veel mogelijk bewoners goed geïnformeerd zijn over hun energieverbruik, woningisolatie en de stappen van de gemeente in de energietransitie. Zodat ieder die dat wil, kan meedoen aan deze verandering. Meedoen betekent het verminderen van het energieverbruik en het gebruik van duurzame energie. Hierdoor vermindert onze CO2-uitstoot. Steeds meer bewoners doen mee: zij laten zich adviseren, isoleren hun woning en plaatsen zonnepanelen. De stijgende energienota’s versterken dat proces.

De samenstelling van onze groep weerspiegelt zich in onze activiteiten. Er zijn doeners die huis-aan-huis aanbellen bij bewoners om in gesprek te gaan over de energienota, minder energieverbruik en woningisolatie. Ook zijn er denkers, die bijvoorbeeld ambtenaren Een energie(k) team! advies kunnen geven bij een onderzoek naar een passend alternatief voor aardgas voor onze buurt. Weer andere buurtbewoners dromen over de toekomst; ze denken vooruit over de buurtontwikkeling en de stappen voor de buurt. Kortom: een goed bewonersteam heeft een mix van talenten nodig om succes te boeken, in de buurt en bij de gemeente, op de korte en lange termijn.

Hoe blijven we een energiek team? De eerste vragen bij ieder overleg zijn telkens: hoe gaat het? Hou je het vol? En wat heb je nodig om energie te houden of te krijgen bij de volgende stap van de energietransitie? Het ‘stil staan bij het groepsproces’ is nodig om daarna verder door te gaan. In de afgelopen drie jaar zijn onze activiteiten veranderd net zoals de samenstelling van onze groep. We werken met tijdelijke taakgroepen. Een werkgroep onderzocht gedurende twee maanden de kosten van dak-, vloer- en spouwmuurisolatie voor verschillende woningtypen in onze buurt. Een andere groep voerde gesprekken met de beleidsmedewerkers van de gemeente en de wethouder. En een kleine coördinatiegroep, die bestaat uit drie bewoners, maakt de agenda voor een breed overleg en een bondig bulletin voor alle leden van de werkgroepen.

Hoe gaan we verder? We vinden dat onze buurt pas aardgasvrij kan worden als duidelijk is dat een alternatief voor aardgas betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Zolang dat alternatief nog niet duidelijk is, zetten wij ons ook in voor een brede ontwikkeling van onze buurt. Denk aan ontmoetingsactiviteiten, veiligheid, vergroening en klimaatadaptatie. Door activiteiten te organiseren voor de hele buurt, zoals een Nieuwjaarsbijeenkomst of een energietoer, is er regelmatig aanwas van nieuwe actieve bewoners. Bij iedere stap beslissen we samen hoe we verder gaan. Zo blijven we een energie(k)()team: onafhankelijk, kritisch én duurzaam.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren