Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Impasse tot half december?

In de afgelopen week hebben wereldleiders op de Asia-Pacific Economic Cooperation vergadering in Singapore en de milieuministers op de pre-COP15 in Kopenhagen publiek bevestigd dat de Klimaattop in Kopenhagen slechts een tussen-top wordt. Een juridisch bindende overeenkomst over klimaatbeleid zal zes tot twaalf maanden meer tijd vergen.

Reacties en commentaar kunt u onderaan deze pagina kwijt.

Diplomaten voeren nog altijd bilaterale onderhandelingen. Maar, zoals een bron tegen ons uitspreekt: die maken de randjes alleen maar scherper. Voor 17 en 18 december, als de wereldleiders in Kopenhagen samenkomen, mogen we dus niet zo veel meer verwachten.

Aan de andere kant, het diepe pessimisme in de media behoeft wat nuancering. Nu we op het absolute nulpunt staan zullen staatshoofden zich best willen opwerpen als de redders van de wereld. Positieve verrassingen mogen we dus niet uitsluiten. Maar die kunnen alleen op het toneel in Kopenhagen worden vertoond, en niet per telefoon uit Washington of Beijing.

Wat heet ‘bindend’?

Een ‘politiek bindend akkoord’ zou het hoogst haalbare in Kopenhagen zijn. Veel landen zijn in verwarring over die term, want ze begrijpen de betekenis niet. ‘Politiek’ is elk akkoord, en ‘bindend’ geen enkel akkoord totdat dat is geratificeerd.

Maar maakt het verschil? Niemand zal zich daarover druk maken als er doelstellingen op tafel komen, en geld voor financiering. Bij voorbeeld: iedereen wacht op een bod door de VS. En China verzet zich nog tegen een mondiale doelstelling van 50% emissiereductie in 2050. Maar er is nog ruimte.

In Kopenhagen zullen de communicatielijnen in ieder geval kort zijn. Staatshoofden hebben geen toestemming nodig van hun baas, want dat zijn ze zelf.

Obama en Hu

De twee grootste broeikasgasproducenten van de wereld (bij elkaar meer dan 40%) kwamen samen in Beijing. Barack Obama en Hu Jintao willen een serieuze overeenkomst “met directe operationele effecten”. Aan de andere kant bevestigden zij niet dat ze naar Kopenhagen zullen afreizen.

Maar volg even de redenering van Obama, dat hij alleen naar Kopenhagen komt als het ertoe doet? Dat kunnen we omdraaien: Kopenhagen levert alleen resultaat als Obama er is en een bod op tafel legt. Logisch, toch? Maar wat is logica in de politiek…

Weer: Kyoto Protocol

De tegenstellingen tussen China en de VS zijn een van de belangrijkste redenen voor de impasse van nu. Die tegenstellingen komen tot uitdrukking in het debat over het Kyoto Protocol.

Anders dan velen denken, eindigt het Kyoto Protocol niet in 2012. Dan eindigt slechts de eerste ‘commitment’ periode. Misschien een beetje technische discussie: China wil het Kyoto Protocol voortzetten, inclusief de bindende doelstellingen voor de industrielanden. China heeft de EU aan zijn zijde, en nog enkele anderen. Maar de VS, die het Kyoto Protocol nooit hebben geratificeerd, willen een complete nieuwe overeenkomst, zonder alle belastende Kyoto-elementen.

Hu en Obama lieten op de persconferentie nog geen tekenen van toenadering zien. Hopelijk hebben ze achter gesloten deuren een heerlijk gerecht voor Kopenhagen voorgekookt.

Nieuwe doelen

In de afgelopen week hebben drie landen nieuwe doelstellingen in de strijd gegooid. Zuid-Korea kondigde aan dat de uitstoot in 2020 4% lager zal zijn, en zelfs 30% lager dan bij ongewijzigd beleid. Brazilië kreeg de handen op elkaar met een 36 tot 39% uitstoot in 2020 (vergeleken met business as usual), met gebruikmaking van het eerder gestelde doel om de ontbossing te verlagen met 80%. Ten slotte kondigde Rusland indirect aan dat het reductiedoel wordt aangetrokken van 15 naar 22-25% in 2020 (vergeleken met 1990).

     

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren