Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Tools

Kennistafel 1 - Energietransitie in de Wijk

21 april 2020

Zeven mensen die elkaar niet kenden. Zeven mensen die zich in januari direct aanmeldden voor het nieuwe initiatief van Aeneas Media om dwars door de diverse kennisnetwerken heen (Renda, Energie+ en Ruimte en Wonen) professionals met elkaar in contact te brengen op een urgent thema: de energietransitie in de wijk. Van onze kennispartners schoven aan: woningbouwcorporatie Tiwos, gemeente Tilburg, Fontys Hogeschool, Greenchoice, bouwer Giesbers en groot onderhoudsspecialist KnaapenGroep. Opmerkelijk en heel illustratief voor de praktijk is dat sommigen die in dezelfde stad werken aan de energietransitie elkaar niet kennen. De zevende persoon aan de kennistafel hadden we zelf uitgenodigd, dit was een struikrover.

De kennistafel wordt tot slot verrijkt door een designthinker, ooit opgeleid tot psycholoog begeleidt hij innovatieprocessen. Centrale vraag in zijn vak is steeds: hoe ziet de realiteit eruit waarop wij willen aansluiten en andersom? Daarnaast had hij ook de pet op van 'onze' bewoner aan tafel: zijn wijk Bottendaal is door de gemeente aangewezen om van het gas af te gaan. We zagen elkaar voor het eerst op 21 april, uiteraard online: Els, Jeske, Ruud, Andre, Janneke, Nicolaas, Bernice, Otto en onze gespreksleider.

De eerste ontmoeting werd ingevuld met elkaar leren kennen. Met welke waarden ben je grootgebracht die nu nog belangrijk voor je zijn? We bleken aan tafel te zitten met mensen die enerzijds de normen “niet lullen maar poetsen” en “hard werken” hadden meegekregen in hun opvoeding en daar nog altijd waardering voor hadden. En anderzijds met mensen die vooral rechtvaardigheid, luisteren, openstaan voor andere meningen en mensen hadden meegekregen. Deze twee gecombineerd is een mooie basis voor ideeën over hoe de aanpak eruit moet zien van de energietransitie in de wijk. Slechts een persoon had van huis uit meegekregen: “buiten de lijntjes kleuren”. Hoe triviaal dat ook mag klinken, het illustreert wat we moeilijk vinden: anders kijken, anders denken, nieuwe inzichten verwerven om een nieuwe toekomstige werkelijkheid te bevatten en te begrijpen welke weg we nu moeten bewandelen om straks een duurzaam leven te leiden.De tafel blijkt dus vooral te gaan over de participatie van burgers in de energietransitie. Volgens de struikrover in ons gezelschap, moeten daarom sociaal werkers hun rol pakken in de energietransitie (waarover later meer). Dat kwartje viel toen ze zelf verhuisde naar een buurt waar nieuwbouw zou komen. Voor de sloopkogel uit roofde ze prachtige oude, struiken en planten. Toen illegaal, nu in opdracht van gemeenten mag ze struikroven met (toekomstige) bewoners. Het dient een sociaal en educatief doel, zorgt voor verbinding in de wijk en maakt burgers bewust van hun leefomgeving en van duurzaamheid. Naar alle waarschijnlijkheid een vruchtbare bodem voor de energietransitie in de wijk.

 

details

Datum & tijd


OnderwerpLocatie

Online


Kosten

Gratis, exclusief voor partners

reeds aangemeld

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren