Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Klimaatakkoord wordt Energieakkoord, bingo!

Bingo spelen met onze kinderen is een feest. We nemen ieder meerdere bingokaarten en trekken om de beurt een nummertje. We vieren feest zodra we onze eerste rij, eerste kaart of alle kaarten vol hebben. Begin juli is een voorstel voor hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord verschenen. Dat verdient felicitaties. Wat een prachtige opzet, om vanuit het hele land alle belangen vertegenwoordigd te hebben. Vanuit de polder hierbij radicale suggesties voor een succesvol vervolg zodat we het met heel Nederland gaan doen en vieren!

Geef elk hoofd van elke klimaattafel twee bingokaarten voor elke aangeschoven mens: een is de vernieuwerskaart, de andere heet de meestribbelaarskaart. Zodra er iemand bingo op de meestribbelaarkaart krijgt, moet de laatste spreker vijf minuten op de gang. Als er bingo is op een vernieuwerskaart krijgt iedereen wat lekkers. De onderwerpen op de twee bingokaarten kunnen mooi verwoord worden door het communicatiebureau van de Klimaatakkoord:

 • meestribbelkaart - vernieuwerskaart
 • klimaat is een probleem - schone energie is de oplossing
 • gelijktijdig 10 verschillende versies van de tafelakkoorden - één googledocs versie per tafel
 • 49% CO2 besparen voor 2030 - Nederland koploper schone energie in 2030
 • het is moeilijk moeilijk moeilijk - we hebben een kans om onszelf te overtreffen!
 • Nederland stoot 100 Megaton C02 uit - Nederland stoot 200 Megaton CO2 uit
 • praten over echt samenwerken - status en geld eerlijk verdelen tussen meestribbelaars en vernieuwers
 • voor de polder polderen - met de polder polderen
 • vanuit onze belangen denken -  onze kinderen laten meedenken
 • geregisseerde communicatie - authentieke communicatie
 • alleen professionals aan tafel - ook een ongeorganiseerde burger aan tafel
 • het kost de burger geld - de energietransitie heeft vooral voordelen
 • lineair denken - exponentieel denken
 • realiteitsdenkers bepalen koers- mogelijkheidsdenkers aan het roer in gemengd team
 • we gaan in 2019 beginnen - we sluiten ons per direct aan bij de koplopers, in 2019 met grote plannen
 • we zijn gewoon eerder begonnen dan andere landen - we werken samen met andere landen in een coöperatieve uitdaging, wie wint Parijs?
 • geothermie, warmtenetten en warmtepompen - we zijn absoluut techniekneutraal
 • windmolens op land – we zijn techniek neutraal
 • denk aan 700 windmolens op zee – denk aan duizenden windmolens op zee
 • belangenclubs aan tafel - coalitie van de welwillenden aan tafel
 • Een Klimaatakkoord - een Energieakkoord

Het is heel gek. Eigenlijk is het proces van het Klimaatakkoord bijna fantastisch verlopen. Met een paar kleine ingrepen, zoals deze bingokaarten, wordt het een van zwaar en moeilijk een groot feest! Bingo!

Pauline Westendorp

Reacties

Henk Daalder - Pak de Wind 31 juli 2018 16:59

Een gecorrigeerde verse van mijn reactie, zonder tikfouten hoop ik, is te vinden op dit blog http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2018/07/klimaatakkoord-onderhandelen-ging-soepel-onder-druk-van-putin/

Henk Daalder - Pak de Wind 31 juli 2018 14:34

Tja, als je andermans geld mag uitgeven, en doelen mag stellen voor anderen, dan is het gemakkelijk onderhandelen. Maar gaan huishoudens dat allemaal betalen. Toen "duurzaam" nog klein was, paar peocent, kostte het huishoudnes nie tzo veel om bedrijven te subsidiedieren. Maar nu gaan we naar 80% gesubsidieerde stroom, dat wordt onbetaalbaar. Gemakshalve zaten de burgers niet aan tafel. Nu mogen burgers voor 50% eigenaar worden van de windparken en zonneweides. Maakt niet uit wat je kiest, de winst van beide ga je driedubbel zelf betalen. - je betaalt de subsidie voor je eigen winst - je betaalt de subsidie voor de winst van de windpark exploitant en de stroomhandelaar - je betaalt de subsidie voor de winst van de bank. En uiteindelijk krijgen we energiearmoede van de vvd. Door het sluiten van de kolencentrales, kopen we goedkope Duitse stroom, met onze CO2 naar het buitenland verplaatst. Want die 49% CO2 reductie, daar moeten we bij VVD CDA D66 en Christenunie, "in Nederland" achter lezen. Ool al staan die woorden niet in het regeerakkoord. Deze regering mag van Greenpeace cs geen CO2 reductie in Nederland, met CCS doen, want anders verkoopt Greenpeace geen extra Russisch gas. Dat hebben de greenpeace mensen namelijk aan Putin beloofd toen ze na 6 maanden gevangenschap werden vrijgelaten, nadat ze een Russisch boorplatform in de Poolzee enterden. Wie had gedacht dat ze dat ongestraft konden doen? Putin had een instrument nodig om onze politiek te overtuigen dat ze meer Russisch gas moesten kopen, dat instrument is Greenpeace. Terwijl het IPCC stelt dat er al zoveel CO2 in de biosfeer zit, dat de wereld CCS en BECCS nodig heeft om de uitstoot snel af te remmen, en negatief te maken. Dat mag niet van Greenpeace, want Russisch gas is belangrijker, en wetenschap is maar een mening, als je met Putin onderhandeld over je vrijlating uit een Russische gevangenis

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren