Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Regeringsleiders boeken hun reis

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week is dat verschillende regeringsleiders hebben toegezegd in december naar de Klimaattop in Kopenhagen te komen. De laatste twee dagen van de COP15 dreigen dus écht een Top worden. Dat voedt weer wat optimisme over de mogelijke uitkomst, na een week van negatieve signalen vanuit Barcelona. Reacties en commentaar kunt u onderaan deze pagina kwijt.

Een sterk politiek akkoord in Kopenhagen tussen regeringsleiders is de opmaat voor een juridisch bindend akkoord dat in 2010 moet worden gesloten. VS-president Obama zei tegen Reuters naar Kopenhagen te zullen komen, maar wel onder voorwaarde: “Als mijn aanwezigheid daar het verschil kan maken om ons over de drempel te helpen.”

Angela Merkel (Duitsland) en onze eigen Jan-Peter Balkenende lieten minder ruimte voor twijfel. Zij komen, zoals ook Gordon Brown van het Verenigd Koninkrijk al eerder aankondigde. Als alle staatshoofden ingaan op de uitnodiging van de Denen, zal ook Obama wel moeten (en willen).

Yvo zegt…

Yvo de Boer, het Nederlandse hoofd van het VN Klimaatbureau in Bonn, heeft zichzelf in de loop van de afgelopen jaren opgeworpen als een belangrijk klimaatdiplomaat. Speelden zijn voorgangers nog vooral de rol van toneelmeesters, De Boer staat zelf op de planken. Hij weet de pers te bespelen, hij prikkelt of dweept met staatshoofden door zijn soms kritische uitlatingen. Hij speelt hoog spel en zijn uitlatingen zijn bijna altijd met betekenis.

Gedurende een kort verblijf op de thuisbasis had hij een interview met het Nederlands Dagblad. Daarin een opmerkelijke uitspraak: De Boer is ervan overtuigd dat Obama cijfers in Kopenhagen cijfers gaat aankondigen over reductiedoelstellingen en geld. Dat zou echt de doorbraak kunnen forceren.

World Energy Outlook

Een andere krachtige boodschap kwam afgelopen week van het Internationaal Energie Agentschap. De World Energy Outlook 2009 laat zien dat doorgaan op dezelfde weg de gemiddelde temperatuur op aarde met 6°C zal opjagen. Onder de 2°C temperatuurstijging blijven kost volgens het IEA 10,5 biljoen dollar, maar die kosten worden grotendeels gecompenseerd door een lagere energierekening. Elk jaar vertraging bij het verlaten van het referentiescenario kost 500 miljard dollar extra, totdat een 2°C doelstelling over enkele jaren geheel uit zicht verdwijnt.

G20: weer niet

De ministers van Financiën en de managers van de centrale banken in de twintig grootste economieën hebben afgelopen weekend in Londen vergaderd. Opnieuw konden ze niet tot overeenstemming komen over de financiering van 100 miljard euro die ontwikkelingslanden tot 2020 nodig hebben voor emissiereductie. Kortom: hun bazen zullen dat varkentje zelf moeten wassen.

Pre-COP15

Maandag start in Kopenhagen een voorbereidende vergadering van veertig milieu- en buitenlandse ministers met hun delegaties. Daar zullen geen besluiten uit voortkomen, maar wel een inventarisatie van de posities op een aantal discussiepunten. Dat maakt een vliegende start in december mogelijk. Volgende week meer.

      

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren