Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Pauline Westendorp Energiepositief regeerakkoord

ma 3 oktober 2016

Het klimaat is nu officieel ontwricht en het leven van de generatie van de babyboomers en ouder is definitief geschiedenis. Iedereen die na 2000 geboren is, komt niet meer los van die ‘deken van 400 CO2-deeltjes per miljoen’. De gevolgen zijn: steeds hevigere stormen, overstromingen en bosbranden. In grote delen van de wereld is leven niet meer mogelijk. Vluchtelingen blijven naar Europa komen, terwijl in Nederland niet alleen onze luchtwegen het zwaar hebben, maar ook onze vluchtwegen: omdat de dijken ons niet langer droog kunnen houden.

Zet iemand de kraan uit? Tot nu toe houden we ons in Nederland vooral bezig met emmertjes neerzetten en dweilen. Het land dat beroemd is geworden door het fantastische watermanagement, zal met wat anders moeten komen dan dijken verhogen en overloopgebieden aanwijzen. We moeten samen de kraan dicht draaien. Energie is weer de verantwoordelijkheid van ons allen. We bepalen zelf hoe. Niet alleen in Den Haag, Amsterdam, Ameland of Eindhoven. Het formele netwerk, overheid, onderwijs en ondernemers zij aan zij met de initiatieven vanuit de samenleving. De gamechangers uit de samenleving hebben de visie en de plannen voor echte verandering. Het formele netwerk heeft de kracht deze plannen versneld uit te voeren.  

We voegen geen deeltje CO2 meer toe aan de broeikas. Dus: energiepositieve gebouwen en vervoermiddelen zonder CO2-uitstoot. Goede isolatie en eigen warmte- en elektriciteitsopwekking. Niks nieuws, kunnen we allang. Elektriciteit in de buurt is tot nu toe een heikel punt geweest. Maar vanaf nu worden windmolens en zonnepanelen van ons allen, we zijn samen eigenaar van onze energievoorziening.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW berekende dat we 45.000 windmolens óf 600 miljoen zonnepanelen nodig hebben. Prachtig, maar dat is met de techniek van gisteren. Als we uitgaan van ons innovatievermogen komen we uit op 5.000 windmolens van 20 MW en 20 zonnepanelen per persoon. Want met de kennis van nu bouwen we al 10 MW molens, hoe veel MegaWatt is dat over twee jaar en over tien jaar? En hoe ziet een zonnepaneel eruit in tien jaar? Dan is elke ruit een zonnepaneel!

Wat anders is, waarom het dit keer wél lukt, is dat alle partijen samenwerken onder leiding van initiatieven uit de samenleving, energieke startups en visionairs. Met de verkiezingen voor de deur, is het tijd voor een energiepositief regeerakkoord dat we samen maken. De voorzet vind je verderop in dit verhaal. Aan allen de vraag om het energiepositieve regeerakkoord de komende drie maanden aan te scherpen. Dan is Nederland wereldleider, een rol die we eerder ook op ons namen. En zetten we de broeikas open voor de generaties na ons.

Energiepositief regeerakkoord 2017

“Nederland is energiepositief in 2025. Vóór 2019 produceert een Nederlands bedrijf 10 miljoen zonnepanelen per jaar en bouwen we een van de grootste windmolenfabrieken ter wereld waar uiteindelijk duizend windmolens per jaar worden geproduceerd. We bouwen energiedijken die het water tegenhouden en ons van wind- en zonne-energie voorzien. Een derde ‘gamechanger’, die nog ontwikkeld wordt, is energieopslag. We creëren meer dan 100.000 banen. Onze nationale fossiele energierekening gedurende negen jaar is ons budget van honderden miljarden. VNO-NCW geeft aan dat industrie en overheid dit plan met €160 miljard kunnen faciliteren. Nederland staat in 2025 in de top 3 van Europa op duurzaam energiegebied. Van 6% naar 100 % duurzame energie in negen jaar. De export van de knowhow om echt samen duurzame energie op te wekken laat onze kenniseconomie vliegen.”

En dit in de taal van een regeerakkoord, passend bij elke mogelijke coalitie. Eigen energie eerst!

Reacties

Copyright 2017 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren