Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Geert Wilders en de duurzaamheidswaanzin

"Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid. Alles moet duurzaam. Terwijl de Nederlandse bevolking zich steeds meer zorgen maakt over de economie en de almaar oplopende werkloosheid, lijkt men zich in politiek Den Haag vooral te bekommeren om duurzaamheid. Alles moet tegenwoordig duurzaam: duurzaam bouwen, duurzaam wonen, duurzaam autorijden, duurzaam voedsel en ook duurzame energie. Duurzaamheid wordt door dit kabinet veelal gebezigd als toverwoord, terwijl het in feite de meest vervuilde term is die onze prachtige taal rijk is."

Wat een ellende! Bovenstaand citaat van de PVV-website gaat vervolgens over in duurzaamheidswaanzin en de rest heeft de strekking dat we veel te veel geld uitgeven aan de energietransitie. Het is natuurlijk toe te juichen dat de PVV ook een standpunt inneemt over andere zaken dan de islam. Maar ik kan de negatieve houding ten aanzien van duurzame energie niet plaatsen. En ik wil dit graag verbinden aan het eigen stokpaardje!

Als de PVV ergens een punt heeft, is het wel dat zich een parallelle onderstroom in de samenleving ontwikkelt. Een onderstroom die serieus meent dat wij hier zouden moeten leven naar de wetten van iemand die 1400 jaar geleden leefde in het Midden-Oosten. En nog meer de uitleg die aan die leer wordt gegeven door haatimams die de eigen gemeenschap indoctrineren en zich niet lijken te storen aan het feit dat in Nederland voor een ander soort samenleving is gekozen. Zo wordt ook nog eens racisme in de hand gewerkt en tolerantie op verwerpelijke wijze teniet gedaan.

Met een nuchtere kijk op de wereld van nu blijkt uit alles de invloed van de oliedollars in dit geheel. Niet alleen de Jihad in Syrië en Irak, de terreurdreiging en vele aanslagen, maar ook Moskeeën en Islamitische scholen drijven erop. Toch fijn dat hier vrije pers zoals NRC Handelsblad bestaat die dit soort zaken blootlegt en de vinger op de zere plek legt. De Nederlandse overheid is niet in staat geweest om een pasklaar antwoord hierop te formuleren en wat bij betreft is het terecht dat hier wel om gevraagd wordt. Daarin loopt de PVV voorop.

Helaas is het zo dat het ‘vrije westen’ dit systeem door haar olieverslaving op een waanzinnige manier in stand houdt. Kunnen wij in Nederland slimmer zijn en de oliedollars buiten de deur houden door regels en toezicht? Ik ben geen specialist in veiligheidskwesties, maar ik heb er een hard hoofd in. Het allerbeste instrument wat je je kunt toewensen, is een eind aan de invloed van oliedollars. Of je nu een burger bent die zich vol inzet voor energiebesparing in de buurt vanwege de zorgen voor klimaat, of een burger die zich zorgen maakt over de islamisering of radicalisering in eigen omgeving.

Mijn welgemeende advies voor Geert Wilders & co is dus om eens met een andere blik naar de energietransitie te kijken. Bekijk het als een ontwikkeling die Nederland onafhankelijk gaat maken van fossiele grondstoffen met als bijvangst dat de radicale islam niet meer in staat is met oliedollars de invulling van een godsdienst kan sturen. En als de bijvangst de primaire reden is om het standpunt te herzien, prima. Iedereen zijn eigen waarheid.

 

Reacties

Wilma Paalman-Vloedgraven - 't Overwater Advies 15 mei 2018 09:12

Er is nog een andere cynische reden voor de PVV om juist vóór de energietransitie te moeten zijn. De PVV wil het aantal vluchtelingen immers beperken. De voorspellingen zijn niet voor niets dat als we niets doen er de komende decennia tientallen miljoenen klimaatvluchtelingen bij komen. Het aantal gebieden waar mensen niet meer kunnen leven zal alleen maar groeien. Vanuit haar beginselen (die ik absoluut niet deel) zou juist de PVV ook om die reden met kracht achter de energietransitie moeten staan.

Paul Cohn - -- 08 mei 2018 11:36

In het Brundtland-rapport 'Our common future' wordt een verbinding gelegd tussen economische groei, milieuvraagstukken en armoede- en ontwikkelingsproblematiek. www.cbs.nl/nl-nl/economie/landbouw/monitor-duurzame-agro-grondstoffen-2016/toelichtingen-homepage-agro-grondstoffen/duurzaamheid Wie in Nederland -Anno 2018 lid van het belangrijkste orgaan van de VN, de Veiligheidsraad- las dit ruim 30 jaar oude VN-rapport "Our Common Future"? Wie trok zich ooit iets aan van het gedegen SER-advies aan onze regering? Adviesnr. 1989/06 - 17 maart 1989 De volgende vragen komen aan de orde: - wat betekent sustainable development, - hoe kan Nederland zijn verantwoordelijkheid waarmaken, - en in hoeverre kunnen overheid c.q. internationale organisaties het proces van verinnerlijking positief beïnvloeden. Download: Volledig advies (2739 kB) De raad bepleit een vergaande heroriëntatie van de overheid, het bedrijfsleven en de consument met betrekking tot het milieu; ook bij een tegenvallende economie. www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/1980-1989/1989/b09850.aspx

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren