Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Christiaan Brester Stop met subsidiëren, start met garanderen!

di 30 september 2014

Beste gemeenten en woningcorporaties in Nederland,  Als enthousiast ontwikkelaar van duurzame zon-PV-projecten voor de gestapelde bouw kijk ik met stijgende verbazing en vooral toenemende ergernis naar Den Haag. Daar waar de minister van Economische Zaken de mond vol heeft van duurzame ambities, maar het waarmaken ervan in de praktijk alleen maar frustreert. Vaak zie ik nu kansrijke projecten op de klippen lopen als gevolg van broos beleid op landelijk niveau. Ik heb hier schoon genoeg van en richt mij dus tot u. Ik ben namelijk van mening ben dat u, op lokaal niveau, het verschil kunt maken.

In het bereiken van uw eigen duurzaamheidsopgave heeft u nu drie systemen tot uw beschikking: de postcoderoos, de SDE+ en het salderen. Over de postcoderoos weten we inmiddels dat deze onuitvoerbaar is. Van de SDE+ worden de spelregels continu veranderd en bovendien is deze regeling niet voor huishoudens bedoeld. Daar heeft u dus niets aan in het kader van de Energieprestatiecertificaten.

Blijft het salderen over. Een prima, zo niet de enige, regeling die het voor zowel voor VvE’s als woning­cor­po­ra­ties interessant maakt om met zonnepanelen te ver­duur­za­men. Vriend en vijand zijn het er dan ook over eens dat een politiek stabiele salderingsregeling van cruciaal belang is voor de levensvatbaarheid van lokale duurzame initiatieven. Niets aan doen dus, zou je zeggen.

Daar denkt onze minister dus anders over. Door in verschillende Kamerdebatten onzekerheid te zaaien over de toekomst van de salderingsregeling (2017 evaluatie, 2020 overgangsregeling), heeft hij het toch al broze vertrouwen van consumenten, woningcorporaties én investeerders een grote klap toegebracht. Ik heb dit aan den lijve ondervonden bij meerdere VvE’s die wel wilden verduurzamen maar geen mandaat meer haalden nadat hun leden bij het lezen van de krantenkoppen koudwatervrees kregen.

Kamp haalt de angel er niet onomwonden uit. Sterker nog, hij sorteert met zijn uitspraken voor op het omvormen van de salderingsregeling tot een postcoderoosachtig gedrocht. Hij wisselt iets dat werkt in voor iets dat niet werkt en werkt zo verder aan het invoeren van duur­zaam­heids­be­las­ting op zelf opgewekte energie, een principieel punt! Een stabiele business case voor zon-PV is dan zo goed als onmogelijk.

Voor u wordt het op deze manier uitermate lastig om uw duurzaamheidsopgave uit te voeren. Er wordt van alles van u verwacht, maar de faciliteiten worden u één voor één ontnomen. Het kan niet anders dan dat dit tot een discrepantie tussen hoge en lage overheden leidt. Sterker nog, dit is (gelukkig) al het geval.

Ik weet nu van twee gemeenten en één woningcorporatie die garant staan voor het risico op duur­zaam­heids­be­las­ting. Dit is een belangrijk gebaar waarmee nu al aan 24.000 huishoudens een signaal afgegeven is dat vertrouwen wekt. Deze initiatieven dienen wat mij betreft navolging te krijgen, willen we in Nederland de gestelde duur­zaam­heids­doel­stel­lingen bereiken.

Met deze open brief doe ik dan ook een oproep aan u: maak het voornemen op duur­zaam­heids­be­las­ting vleugellam! Prik de ballon van minister Kamp door en ga alstublieft garant staan voor uw bewoners, zodat zij geen slachtoffer worden van de fossiele lobby. Stop met subsidiëren en stimuleren van duurzame projecten aan het begin en richt u op het garanderen van continuïteit.

Duurzaam Nederland zal u dankbaar zijn.

Reacties

Copyright 2017 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren