Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Dorine Putman Devilee Zelf energie opwekken

woe 10 oktober 2012

In mijn vorige column kwam het lokale energiebedrijf aan de orde. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar ontwikkelt zich nu snel. De bouwwereld heeft weinig werk en het is nog niet helder wanneer die uit de huidige impasse kan komen. Nieuwe initiatieven zijn dus welkom. Investeringen in duurzame energieopwekking kunnen veel werk opleveren. Waarom schieten de projecten dan niet als paddenstoelen uit de grond?

Een reden kan zijn dat de komende regering waarschijnlijk gaat bezuinigen op subsidies. Volgens mij is dat echter niet rampzalig voor de groene bouweconomie. Vergroening van het belastingstelsel is echter wel heel belangrijk. Wij willen dat burgers en bedrijven zonder rompslomp – en zonder energiebelasting – zelf opgewekte energie kunnen gebruiken en leveren, ongeacht op welk dak of in welk pand die energie wordt opgewekt. Als de belasting op grijze stroom iets zou stijgen, kan dit het wegvallen van energiebelasting op zelf opgewekte energie compenseren. Die weg moet nu weer open. Een nieuwe regering kan hier creatief mee aan de slag. 

Duurzame doeners willen echter niet wachten tot de regering meewerkt. Op 28 september werd daarom De Duurzame Energie Unie gelanceerd door Marjan Minnesma van Urgenda, Brendan de Graaf van TexelEnergie en Rense van Dijk van Coöperatie Windunie. ‘DE Unie’, zoals de nieuwe organisatie zich noemt, is een landelijke coöperatie. De oprichters hebben zelf laten zien dat decentraal energie opwekken mogelijk is. Dat er onder de burgers draagvlak is, en dat er geld beschikbaar is voor de financiering. Zo exploiteert ook de coöperatieve vereniging De Windvogel al jarenlang windturbines. Haar leden kunnen nu ook eigen stroom afnemen. Waarom zou dat bij anderen niet mogelijk zijn? Makkelijk is het niet, als je de verhalen van De Graaf over TexelEnergie hoort. Met veel vallen en opstaan hebben de Texelaars een positief resultaat behaald. We weten inmiddels dat TexelEnergie een groot succes is, anders zou de moed je in de schoenen zinken. Dat de inwoners van Texel trots een bordje op hun gevel hebben hangen: ‘Wij gebruiken TexelEnergie’. Dat er al 400 windturbines zijn aangesloten bij de coöperatie De Windunie. En dat de coöperatieve vereniging De Windvogel al bijna tweeduizend leden heeft.

Organisaties als De Windvogel met de actie ‘MetDeZon’, Stichting Urgenda met ‘Wij willen zon’, en Natuur & Milieu en de ASN Bank met ‘Zon zoekt dak’ hebben in recordtijd laten zien dat veel mensen zelf stroom willen opwekken met zonnepanelen. Installateurs staan klaar om aan de slag te gaan. Maar moet iedereen die zonne-energie wil, zelf het wiel uitvinden? Nee, dat hoeft niet. Burgers kunnen lid worden van bestaande (coöperatieve) verenigingen. Ondernemers en vrijwilligers die samen een eigen coöperatie willen oprichten, kunnen voor advies terecht bij DE Unie. Die levert alle gewenste diensten voor lokale energiebedrijven, zonder winstoogmerk. Elk lokaal energiebedrijf met meer dan honderd klanten kan zich aansluiten bij DE Unie. Het blijft een uitdaging voor ondernemers en vrijwilligers om honderd klanten te vinden. Maar als ze die eenmaal hebben, hoeven ze zich niet het hoofd te breken over administratiesystemen, factureren of de juridische structuur van hun initiatief.

Iedere vooruitstrevende gemeente heeft daken op het eigen vastgoed die vol gezet kunnen worden met zonnepanelen. Wie gaat hierbij het initiatief nemen om er een behoorlijk project van te maken? De installateurs kunnen hier kansen pakken door zelf met voorstellen te komen, kleine projecten te bundelen en echte projectfinanciering te zoeken. Projectfinanciering is niet mogelijk voor projecten onder de miljoen euro, maar bij bundeling wordt dit wel een mogelijkheid. Het organiseren van de bundeling, het ontzorgen van de gemeente, het centraal inkopen en het regelen van een financiering op kasstroombasis met de bank, dat is wat de installateur als uitdaging op kan pakken.

Installateurs en burgers die op eigen kracht aan de slag willen met decentrale energie, kunnen nog een keertje kijken naar de video Bankierstaal voor energiemensen. Dan zijn ze beter voorbereid om de financiering van de energiecoöperatie met een bank te bespreken.

Reacties

Copyright 2017 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren