Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Aandacht energiebesparing stijgt, budget daalt

4 mei 2009

De aandacht voor energiebesparing in bedrijfsgebouwen neemt toe. Onder facility managers is deze aandacht in 2009 met 17% gestegen ten opzichte van 2008. Steeds minder bedrijven hebben echter voldoende budget om energiebesparende maatregelen te treffen. Ongeveer driekwart meent dat overheidssubsidie en een beter inzicht in terugverdientijden nodig zijn om de aandacht voor energiebesparing verder te vergroten. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy in opdracht van SenterNovem.

Door de recessie is er volgens het merendeel van de facility managers, installateurs en adviseurs niet meer voldoende budget beschikbaar om energiebesparende maatregelen te treffen. In 2008 vond nog 47% van de facility managers dat er binnen hun organisatie voldoende budget voor energiebesparing was. Dit jaar is dat aantal gedaald naar 39%.

Energiebesparing veel besproken

Ondanks geslonken budgetten neemt de aandacht voor energiebesparing binnen de meeste organisaties toe. In 55% van de ondervraagde organisaties wordt energiebesparing veel besproken, terwijl dit percentage in 2008 nog 38% was. De verwachting is dat de aandacht voor energiebesparing de komende jaren bovendien zal groeien. Het toepassen van regelaars, het goed afstellen van klimaatinstallaties en energiezuinige verlichting blijken de meest toegepaste maatregelen tot dusver. Ook voor de toekomst wordt verwacht dat deze maatregelen het meest worden toegepast.

 

Zorg scoort goed

Uit het onderzoek blijkt dat de zorgsector actiever is op het gebied van energiebesparing dan de sector utiliteit (kantoren). Binnen utiliteit heeft 85% van de facility managers de afgelopen drie jaar één of meerdere energiebesparende maatregelen getroffen, in de zorg was dit percentage zelfs 95%. Ook voor de afzonderlijke maatregelen en de toekomstplannen zijn de cijfers in de zorgsector rooskleuriger dan in de utiliteit.

Bron: BouwKennis

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren