Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Over ons / Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Energie+ zet zich in op de verbinding van kennis en mensen die de energietransitie in de wijk concreet handen en voeten moeten geven. Met als doel de ‘afstand’ tussen gemeentes en haar bewoners te verkleinen. Dat zijn in essentie drie partijen: particulieren/burgerinitiatieven, gemeenten en corporaties. Daarnaast richt Energie+ zich nog op een vierde partij, namelijk zorg- en welzijnsorganisaties (het sociaal domein). Naast de technische en financiële insteek van veel onderwerpen besteedt Energie+ met name aandacht aan de sociale invalshoek van de energietransitie.

 

Met het verzamelen, verrijken en delen van kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden draagt Energie+ bij aan het bereiken van de doelen uit de Energie-agenda. Het verspreiden van onze kennis doen wij aan de hand van verschillende thema’s. Dit verspreiden gaat online (www.energieplus.nl, nieuwsbrief en social media), fysiek (kennistafels, masterclasses, workshops, events, praktijkcases en beurzen) en via print (magazine 3x per jaar).

 

De huidige thema’s van Energie+:

 • De relatie (van professionals onderling) tussen het fysieke en sociaal domein
  • De zorg- en welzijnsorganisaties.
  • Koppelen van het sociaal domein binnen gemeente met het fysieke domein.
  • Samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties en gemeentes
  • Bewonerscommunicatie
  • (kennisbank voor de) opbouwwerker
 • Lessen uit de praktijk
  • Ervaringsverhalen van bewonersinitiatieven
  • Het resultaat achter het resultaat (doel het verbeteren van het proces)
 • Kwetsbare wijken
  • Bewonerscommunicatie en – participatie
  • Energiearmoede
  • Maatschappelijke koppelkansen
  • Gespikkeld bezit
 • Portretten van bewoners
  • Hierbij gaan we in op verschillende persona’s. Wanneer, waarom en hoe wil iemand wel of niet verduurzamen.

 

Samen met onze partners, diverse specialisten (masters) en andere professionals binnen ons netwerk staan wij midden in de markt en bekijken steeds opnieuw welke thema’s actueel zijn en toegevoegd moeten worden. Energie+ is een onafhankelijk kennisnetwerk dat niet door overheidssubsidie wordt mogelijk gemaakt.


Redenen om kennispartner te worden

 • Je leert van bewoners waar zij enthousiast van worden om van de energietransitie een succes te maken;
 • Je leert over de energietransitie als sociale opgave;
 • Je krijgt nieuwe inzichten, perspectieven en overzicht van het complexe speelveld;
 • Je breidt je netwerk uit met contacten uit een ander domein of werkveld;
 • Je leert over elkaars belangen, taken, denkkader en taal.


Energie+ is onderdeel van Aeneas Media in Den Bosch. Dit mediabedrijf heeft kennisnetwerken in diverse branches waarin professionals werken die door de energietransitie moeten gaan samenwerken. Dat zijn onder meer: gemeenten, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, bouwers, installateurs, VVE´s, huurdersorganisaties, bewoners, duurzaamheidsspecialisten, provincies, Rijkswaterstaat en BZK. Aeneas Media spant zich in voor de groot mogelijke synergie tussen de kennisnetwerken.

Aeneas Media kan voor partners artikelen schrijven, bijeenkomsten organiseren en dagvoorzitters leveren.

Team Energie+

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren