Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Over ons / Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wat is Energie +

Energie+ ziet de energietransitie als een realistische en prachtige kans om te kiezen voor sociale duurzaamheid. Naast de technische en financiële insteek van onderwerpen kiest Energie+ vooral voor kennis en expertise over de sociale invalshoek van de energietransitie. Zodat niet alleen huizen, buurten en wijken worden verduurzaamd maar vooral ook de levens van de mensen die er wonen.

Energie+ is voor particulieren de plek om kennis en inspiratie te vergaren over de verduurzaming van hun huis, straat, buurt of wijk. Maar ook kennis over samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Door podium te geven aan burgerinitiatieven en lokale samenwerkingen door het hele land leren particulieren veel van elkaar.

Energie+ is een plek voor professionals (bij gemeenten en woningcorporaties) die naast de financiële en technische kant van de energietransitie zich ook interesseren voor het bewonersperspectief. Deze professionals willen zicht op het nieuwe speelveld, inclusief het sociale domein. Ze willen nieuwe gezichten leren kennen. Door met elkaar in gesprek te gaan en te leren kijken vanuit bewonersperspectief ontstaan nieuwe inzichten en perspectieven om van de energietransitie op meerdere fronten een succes te maken.  

Energie+ is een plek voor ketenpartners van gemeenten en woningcorporaties zoals bouwers, (gebied)ontwikkelaars, architecten, installateurs, energieleveranciers en -coöperaties, netwerkbeheerders en anderen betrokkenen zoals kennisinstellingen. Bij deze marktpartijen en kennisinstellingen zit veel kennis die de transitie mogelijk moeten maken. Ze helpen bewoners, gemeenten en corporaties verder.

Energie+ is een plek voor zorg- en welzijnsorganisaties die de energietransitie zien als een kans om de levens van mensen te verbeteren. Om de participatie van burgers te verhogen moeten burgers (huurders en huiseigenaren) “geraakt” worden in de kwaliteit van hun leven; dan is er kans op enthousiasme voor de energietransitie. Dit gaat (veel) verder dan een lagere energierekening, die bovendien niet gegarandeerd is. Om dit bereiken is ook het sociale domein (zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten) nodig bij de energietransitie. Energie+ besteedt hieraan veel aandacht.

Hoe werkt Energie + ?
Energie+ informeert en ondersteunt particulieren en burgerinitiatieven met de verduurzaming van hun huis, buurt en/of wijk. En verbindt burgers en professionals door middel van een online community (korte lijntjes), bijeenkomsten, (online) kennistafels, masterclasses en excursies. Energie+ is een onafhankelijk kennisnetwerk dat niet door overheidssubsidie wordt mogelijk gemaakt. De financiering komt van kennispartners en individuele leden. Wanneer een gemeente partner is kunnen inwoners gratis lid worden. Ook marktpartijen en andere organisaties kunnen dmv een partnerschap hun leden een gratis lidmaatschap toezeggen.

Redenen om kennispartner te worden

  • Energie+ is een neutrale afzender voor jouw inwoners/huurders/medewerkers; we bieden hen een gratis lidmaatschap aan;
  • Je leert van bewoners waar zij enthousiast van worden om van de energietransitie een succes te maken;
  • Je leert over de energietransitie als sociale opgave;
  • Je krijgt nieuwe inzichten, perspectieven en overzicht van het complexe speelveld;
  • Je krijgt een nieuw netwerk in het sociale domein;
  • Je leert over elkaars belangen, taken, denkkader en taal.


Energie+ is onderdeel van Aeneas Media in Den Bosch. Dit mediabedrijf heeft kennisnetwerken in diverse branches waarin professionals werken die door de energietransitie moeten gaan samenwerken. Dat zijn onder meer: gemeenten, woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, bouwers, installateurs, VVE´s, huurdersorganisaties, bewoners, duurzaamheidsspecialisten, provincies, Rijkswaterstaat en BZK. Aeneas Media spant zich in voor de groot mogelijke synergie tussen de kennisnetwerken.

Aeneas Media kan voor partners artikelen schrijven, bijeenkomsten organiseren en dagvoorzitters leveren.

Team Energie+

Renda ©2021. All rights reserved.
Omgaan met verschillende typen bewoners

Een webinar voor professionals die te maken hebben met een grote variatie in bewoners.

Laatste kans

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren