Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Thema's

Thema's

Bij Energie+ helpen we professionals, beleidsmakers, lokale politici en de bouw- en energiekolom door de bril van bewoners te kijken. Bewoners willen we inspireren en informeren. Benieuwd? Bekijk de laatste editie van Energie+.

Energie+ schrijft vanuit bewonersperspectief over deze thema's:

 • Het verduurzamen van je huis
  Besparen, ventilatie, isolatie, zonnepanelen, energie labels, subsidie, warmtepomp
 • Klimaatadaptatie
  Het verduurzamen van je straat, buurt of wijk, vergroenen, leefbaarheid, klimaatbestendig maken van je wijk, biodiversiteit, gezond leven
 • Aardgasvrij
  Hoe sla je de handen ineen om samen van het aardgas af te kunnen? Wat komt daarbij kijken?
 • Buurtgenoten
  Wat is de energie in jouw wijk?
  Hoe krijg je andere bewoners mee? Wat motiveert hen? (comfort, langer thuis wonen, gezond leven, groene identiteit)
  Hoe ga je om met buurtbewoners die zich verzetten? Met kwetsbare bewoners?
  Wat maakt het verschil? (proces)  
 • Samenwerking met systeemwereld
  Hoe werk je samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere zorg- en welzijnsorganisaties? Wie, wat heb je nodig?
 • Energietransitie als sociale maatschappelijke opgave
  Energie-armoede, creëren van werkgelegenheid, sociale cohesie, veiligheid, samen
 • Klimaatrechtvaardigheid
  Kwestbare wijken
 • Lessen uit de praktijk
  Paralellen met de stadsvernieuwing jaren '90-2000 en de vertaling naar de uitdagingen van nu

Interessant?

Naast de technische en financiële insteek van veel onderwerpen besteedt Energie+ veel andacht aan de sociale invalshoek van de energietransitie. Onze doelgroepen zijn particulieren/burgerinitiatieven, gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties (het sociaal domein). 

Ben je geïnteresseerd in verfrissende inzichten en inspiratie om de energietransitie in de wijk handen en voeten te geven? En de afstand tussen alle spelers in de transitie te verdichten? Sluit je dan aan bij ons kennisnetwerk! 

Daar waar de energietransitie concreet wordt

Onze focus ligt op de woonwijk, de plek waar de energietransitie het meest concreet wordt. Wij laten huiseigenaren kennismaken met concrete mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. Dat doen we door artikelen te schrijven, interviews af te nemen en evenementen te organiseren over de ervaringen van anderen.

Huiseigenaren willen hun woning voorzien van betere ventilatie en isolatie. Waar moeten zij beginnen? Wat zijn de mogelijkheden, en waar moet je als initiatiefnemer rekening mee houden? Het ene huis is het andere huis niet. In elke wijk zijn weer andere kansen. Ons doel is om de diversiteit aan wijken, woningen, mensen en middelen met elkaar te verbinden. Om kennis te maken, te delen en te ontwikkelen. Door nieuwe invalshoeken, kennis, geleerde lessen en concrete casuïstiek.

Ook een sociale transitie

Wij geloven dat de energietransitie niet uitsluitend een kwestie is van stenen, infra, techniek, innovatie en financiën maar dat ze hand in hand gaat met een sociale transitie: burgers, straten, buurten en wijken zouden letterlijk moeten opknappen van de energietransitie. Daarvoor moet nog veel werk verzet worden. Gemeenten zijn vaak leidend maar kunnen het niet alleen. Zorg- en welzijnsorganisaties zijn een nieuwe belangrijke speler met het doel om de burger de agenda van de energietransitie te laten bepalen. Opbouwwerkers kunnen een schakelpositie innemen tussen leefwereld van burgers en de systeemwereld. Het is voor hen belangrijk kennis te maken en te nemen van de meer technische invalshoek van de energietransitie.

Ben je geïnteresseerd in verfrissende inzichten, concrete stappenplannen, voorbeeldcases en innovatieve werkwijzen om de energietransitie in de wijk handen en voeten te geven? En de afstand tussen alle spelers in de energietransitie verdichten? Sluit je dan aan bij ons kennisnetwerk! 

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren