Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Colofon

Colofon

Colofon Energie+

 

Publicatievoorwaarden

Het verlenen van toestemming tot publicatie in Energie+ houdt in het aanvaarden van de algemene publicatievoorwaarden van de uitgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele algemene leveringsvoorwaarden van de auteur zijn niet van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld genoegzaam bij de auteur bekend te zijn. Zij worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van het blad, zijn redactie en uitgever van Energie+ niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave.

Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

Energie+ wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren