Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

eKlok voor slim stroomgebruik

12 maart 2024

We onttrekken massaal stroom aan het net en geven andersom ook steeds meer energie terug aan het net. Hierdoor raakt het stroomnet op momenten overbelast (netcongestie). Om mensen meer bewust te maken van hun stroomgebruik en met name het moment waarop ze dat doen, lanceert netbeheerder Stedin op 28 februari de eKlok. Met de introductie van deze digitale energieklok wil Stedin mensen inzicht geven in de drukte op het stroomnet. Hiermee stimuleert de netbeheerder om de piekuren op het net zoveel mogelijk te vermijden.

We hoefden nooit na te denken over de beschikbaarheid van het net, maar dat is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek* van Stedin blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders niet precies weet wat hij zelf kan doen om het stroomnet te ontlasten. Maar wanneer mensen weten dat tussen 16.00 uur en 21.00 uur de drukte op het stroomnet het grootst is, blijkt 80% wel bereid te zijn om zijn stroomgebruik tijdens deze piekuren aan te passen. De eKlok is een online tool die mensen helpt om hun stroomgebruik bewuster te plannen en te spreiden over de dag. De klok kleurt groen bij tijden dat er voldoende ruimte op het net is en rood bij tijden dat het stroomnet overbelast dreigt te raken. Zo kunnen mensen bepalen wanneer het bijvoorbeeld beter is om hun wasprogramma uit te stellen of de auto op een ander tijdstip te laden.

Net in balans houden

Onlangs presenteerde demissionair minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, al de 'Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten' met maatregelen om de overvolle stroomnetten tegen te gaan. Stedin werkt hiertoe voortdurend aan het uitbreiden en onderhouden van het stroomnet. Tegelijkertijd roept de netbeheerder mensen nu dus op om hun stroomgebruik bewust te plannen. David Peters, Chief Transition Officer (CTO) bij Stedin licht toe: ‘Ook burgers en kleine bedrijven kunnen bijdragen om de piekbelasting op het stroomnet tegen te gaan. We zien dat door relatief kleine aanpassingen in het gedrag ten aanzien van stroomgebruik de pieken afvlakken, waardoor de druk op het net verlaagt. Dit is onderdeel van een duurzaam energiesysteem, waarbij we zoveel mogelijk duurzame energie moeten gebruiken als het er is, dus als de zon schijnt of de wind waait. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan het bewaken van de balans op het net. Dat is misschien even wennen, maar uiteindelijk helpen we onszelf ermee.’

Opvallende uitkomsten van het onderzoek* van Stedin op een rijtje

  • Meer dan de helft van de Nederlanders heeft nog nooit gehoord van netcongestie; laat staan van de gevolgen ervan.
  • 70% van de mensen wil inzicht hebben in wanneer en in welke mate het stroomnet belast wordt om de kans op stroomuitval te verkleinen.
  • Een prijsprikkel is voor Nederlanders (92,8%) veruit de belangrijkste reden om bewust hun stroomgebruik aan te passen.
  • Meer dan 40% van de Nederlanders twijfelt of aanpassing van zijn stroomgebruik van invloed is op de belasting van het stroomnet en/of daarmee de kans op stroomuitval verkleint.
  • Het merendeel van degenen in bezit van een elektrische auto is bereid hun auto buiten de piekuren op te laden of doet dit al.
  • 30% van de Nederlanders met een wasmachine/droger draait deze doorgaans op piekuren tussen 16.00 uur en 21.00 uur.
  • De meeste Nederlanders hebben vooral graag inzicht in op welk moment stroom het goedkoopst is.
  • Enkele respondenten in het onderzoek geven spontaan aan zich zorgen te maken over het voordeel van het hebben van zonnepanelen. Verder werd ook genoemd dat ze hun stroomgebruik nog altijd indelen op basis van een achterhaald dag- en nachttarief.
     

*Onderzoek naar het huidige gedrag van Nederlanders (18 jaar en ouder) rondom stroomgebruik, hun kennis over netcongestie en in hoeverre ze openstaan om energie op andere momenten te gebruiken. N = 1559, uitgevoerd door PanelWizard, 19 t/m 24 januari 2024.
**Bron: Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten.
***Verzorgingsgebied Stedin: ruim 2,4 miljoen stroomgebruikers (consumenten en zakelijk).

Meer informatie over de eKlok

Stedin is op dit moment met diverse gemeenten binnen haar verzorgingsgebied in gesprek over het plaatsen van een fysieke eKlok in het straatbeeld. De eKlok is te vinden op www.eklok.nl, waar ook meer informatie beschikbaar is over hoe je de klok moet lezen en wat je kunt doen als de klok rood of groen kleurt. Bekijk de video onderaan dit artikel.

Reacties

Stedin lanceert eKlok voor slim stroomgebruik. Het stroomnet raakt overbelast en dus maakt het uit wanneer je energie gebruikt.
Stedin lanceert eKlok voor slim stroomgebruik. Het stroomnet raakt overbelast en dus maakt het uit wanneer je energie gebruikt.
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren