Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Minister Cramer laat mogelijkheden teelt energiegewassen op stortplaatsen onderzoeken

7 mei 2009

Het ministerie van VROM heeft Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud opdracht gegeven de mogelijkheden van energieteelt op gesloten vuilstortplaatsen in kaart te brengen. Daartoe zal een quickscan van 4 voormalige storts worden uitgevoerd. Het onderzoek maakt deel uit van de tempoversnelling die het Kabinet wil om duurzame energiebronnen aan te boren. Het overgrote deel van de stortplaatsen wordt niet hergebruikt.

Nederland telt ruim 4.000 gesloten vuilstortterreinen die in omvang variëren van minder dan 1 tot meer dan 20 hectare. Samen nemen deze gesloten stortplaatsen meer dan 8.000 hectare ruimte in. Naar aanleiding van een geslaagde pilot wil minister Cramer nagaan of ook andere gesloten stortplaatsen gebruikt kunnen worden voor de teelt van energiegewassen als wilg, populier en miscanthus. Deze 8.000 hectare kan namelijk goed zijn voor een bruto energie-inhoud van 2,2 Pètajoule, genoeg om 44.000 huishoudens van energie te voorzien en jaarlijks 136.000 ton aan CO2 uit de atmosfeer te absorberen.

 

Oranjewoud heeft daarnaast een denktank geformeerd van wetenschappers en vertegenwoordigers uit de energie-, chemie- en transportsector die de kansen en belemmeringen van deze vorm van ?energy farming? op gedegradeerde grond zal belichten. De minister acht het van groot belang dat deze overcomplete, incourante hectares in ons land hergebruikt gaan worden, met name voor een schone energievoorziening. Het voordeel van energieteelt op gesloten stortplaatsen is dat geen vruchtbare grond in beslag wordt genomen en dat de teeltkeuzes niet concurreren op de markt voor voedselgewassen. In zoverre voldoet energy farming op vuilstortterreinen aan de (inter)nationale duurzaamheidscriteria.

 

In oktober 2009 hoopt Oranjewoud het onderzoek af te sluiten.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren