Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Pleidooi voor een eco-sociale benadering van sociaal werk

15 december 2022

De ecologische crisis raakt wereldwijd en in Nederland mensen in kwetsbare posities het hardst en vergroot verschillen en ongelijkheid. Dat actie noodzakelijk is, is evident. Overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en burgers, moeten ieder vanuit hun eigen positie een bijdrage leveren aan het leefbaar houden van de planeet.

Afgevaardigden van BPSW, Movisie, IFSW en diverse Hogescholen in Nederland komen met een pleidooi dat ook het sociaal werk vanuit de eigen professie een verantwoordelijkheid heeft, naast en in verbinding met andere disciplines en vakgebieden die zich met dit vraagstuk bezighouden. 

Stimuleren van gesprek

Het pleidooi komt voort uit een gevoel van zorg en urgentie, maar is ook geïnspireerd door de al zichtbare uitingen van het sociaal werk, bijvoorbeeld in de energietransitie, vergroening, ondersteuning bij de aardbevingen in Groningen en de nasleep van de overstromingen in Limburg. Een eco-sociaal perspectief kan een constructieve bijdrage leveren aan dit vraagstuk. In het buitenland is een eco-sociale benadering van sociaal werk in zowel de theorie als de praktijk al langer onderwerp van gesprek. Die inzichten, waarop het pleidooi is geïnspireerd, kunnen verrijkend zijn voor het sociaal werk in Nederland. Dit pleidooi moet daarom het gesprek op gang brengen, over onder andere de volgende vragen: 

  • Wat heeft het eco-sociaal perspectief te bieden? Welke potentie heeft het voor zowel individuele als collectieve vormen van sociaal werk en de verbinding tussen beide?
  • Wat betekent dat voor mens- en wereldbeeld, de kijk op ons werk, onze houding en ons handelen?
  • Welke kennis hebben we al, en wat hebben we nodig? Wat doen we impliciet of expliciet al? En welke praktijken kunnen we van leren, kunnen ons inspireren?
  • En welke rol is er weggelegd voor de sector, het werkveld, de opleidingen en andere stakeholders?

 

Auteurs van het pleidooi Richard de Brabander (lector InHolland), Josien Hofs (bestuurslid IFSW), Jeanet de Jong (beleidsadviseur BPSW), Christine Kuiper, (voorheen Movisie), Maja Ro?ak (Fontys en Zuyd Hogeschool) en Mariël van Pelt (Fontys hogeschool en Movisie) nodigen lezers uit dit thema te agenderen binnen de eigen organisatie en het debat hierover te stimuleren. Of vanuit aanwezige expertise rondom dit perspectief hen te inspireren, zodat dit verhaal verder uitgewerkt, versterkt en verdiept kan worden. De redactie van Energie+ kan geïnteresseerden met hen in contact brengen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren