Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Stichting Warmtenetwerk wil verbod op gas voor nieuwbouw

27 februari 2009

Op dinsdag 3 maart behandelt de kamer een voorstel van de minister van Economische Zaken ? Warmte op Stoom?. Het werkprogramma is ambitieus, maar kan nog ambitieuzer. De stichting Warmtenetwerk stelt voor om in de nieuwbouw alleen nog maar duurzame warmte te gebruiken en nieuwbouwwoningen aan te sluiten op warmtenetten.

Nederland is een aardgasland. Ons aardgas is echter over 20 jaar op en dan zijn wij volledig afhankelijk van het buitenland. We blijven echter veel van ons aardgas verspillen. Aardgas wordt nog veel gebruikt voor lage temperaturen ten behoeve van ruimteverwarming. Daarvoor is het echter veel te kostbaar. Aardgas moet worden ingezet voor hoge temperaturen, zoals bijvoorbeeld voor het maken van elektriciteit of voor industriële toepassingen. De ontstane restwarmte kan in een cascade en met behulp van warmtenetten worden ingezet voor lagere temperaturen. Duitsland heeft dit inmiddels officieel als doelstelling. Het zou echter in Europa veel verdergaande implicaties hebben als ?Nederland aardgasland? dit signaal durft af te geven.

 

De aanleg van warmtenetten en het gebruik van duurzame warmte (restwarmte uit de industrie, afvalverbrandingsinstallaties, biomassacentrales enz) heeft vele voordelen:

- minder broeikasgassen en verbetering luchtkwaliteit; - flexibele inzet van bronnen; - werkgelegenheid voor de aanleg van warmteleidingen; - beschikbaarheid aardgas voor hoogwaardige toepassingen in de industrie.

 

Warmtenetten zijn investeringen voor de lange termijn. De Stichting Warmtenetwerk wil toe naar financieringsconstructies waarbij de aanloopkosten worden opgevangen door een lage startrente, die na verloop van tijd wordt verhoogd. Financiers kunnen hiermee op lange termijn een goed rendement halen, terwijl de aannemers en fabrikanten van leidingen, warmtewisselaars, etc. snel aan de slag kunnen.

 

Voor meer informatie: www.warmtenetwerk.nl

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren