Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Bronnen Van Ons regelt participatie zonneparken Noord-Nederland

ma 5 nov 2018

Bronnen Van Ons, een gezamenlijke bv van de Groninger Energiekoepel (Grek), Natuur en Milieufederatie Groningen en de energiecoöperatie Grunneger Power, gaat het participeren in zonneparken makkelijker maken. Daarnaast is het de bedoeling dat omwonenden eerder betrokken worden.

Bewoners moeten volgens de drie organisaties zo meer regie krijgen over de eigen omgeving. Nu worden ze pas betrokken als de plannen al in een vergevorderd stadium zijn en er weinig bewegingsruimte meer is. Door participatie makkelijker te maken hoopt Bronnen Van Ons samenwerking tussen burgers en bedrijven beter te stroomlijnen. Bronnen Van Ons gaat daarnaast lokale energiecooperaties helpen bij grote projecten.

Draagvlak

Door de organisatie van lokale participatie hoopt de energietransitie te bevorderen omdat er lokaal draagvlak ontstaat. Dit moet verzet en langslepende juridische procedures voorkomen. De samenwerking tussen de drie partijen is gaandeweg ontstaan bij de ontwikkeling van verschillende zonneparken in Noord-Nederland. Zo legden de drie partijen eerder het Manifest Zonneparken Noord-Nederland neer. Hierin vragen de organisaties aan overheden om alleen nog zonneparken toe te staan als de lokale gemeenschap erover kan meebeslissen.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren