Kennisplatform lokaal duurzaam opgewekt

Businesscase voor klimaatneutrale woningvoorraad noodzakelijk

di 10 apr 2018

Het aardgasvrij maken van een woning of gebouw moet aantrekkelijker worden voor de bewoners of gebruikers. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft. Zolang er geen businesscase is voor klimaatneutraal verwarmen, komt de energietransitie naar co2-vrije verwarming niet op gang.

In 2050 moeten alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af zijn. Daarvoor gaan vanaf nu ruim 250 duizend woningen of gebouwen per jaar over op een andere manier van verwarmen. CE Delft onderzocht wat de kosten zijn en welke incentives nodig zijn om die warmtetransitie werkelijk te laten plaatsvinden. Want uiteindelijk bepaalt de woningeigenaar zelf hoe en wanneer hij of zij kiest voor andere woningverwarming.

Incentives

Het moet aantrekkelijk worden voor gebruikers van een woning of gebouw om het aardgas voor verwarmen te vervangen door all-electric warmtepompen, CO2-neutraal gas of (collectieve) warmtelevering, inclusief eventuele aanpassingen aan de woning of gebouw en installaties. In principe zijn vier incentives denkbaar die de landelijke overheid kan inzetten om klimaatneutraal verwarmen aantrekkelijker te maken dan verwarmen met aardgas:

  1. Beprijzing huidige CO2-emissie door verhoging van de energiebelasting op aardgas, (stapsgewijs en vooraf aangekondigd, waardoor aardgas circa € 1 per m3 gaat kosten) zodat klimaatneutrale opties goedkoper worden dan aardgas. Dit geeft veel keuze-vrijheid om die optie te kiezen die het beste past.
  2. Subsidiëring van elke klimaatneutrale verwarmingsoptie zodat deze even duur is als verwarmen met aardgas. De energiekosten stijgen niet, de kosten komen voor rekening van de belastingbetaler.
  3. Aanwijsbevoegdheid voor gemeenten om de aardgasvoorziening in buurten te staken zodat energiegebruikers verplicht moeten switchen. De gemeente bepaalt de verwarmingsoptie tegen de laagste maatschappelijke kosten.
  4. Verplichting voor energieleveranciers om klimaatneutrale energiedragers te leveren. De geleverde energie (gas, elektriciteit en warmte) is CO2-vrij, de kosten zijn voor de energiegebruiker.

Elke incentive kent (tijdelijke) nadelen en niet elke incentive kan op zichzelf het doel realiseren, dus zal een in de tijd gedifferentieerde mix van deze vier incentives nodig zijn.

Reacties

Paul Cohn - -- 10 april 2018 13:15

Dit met vakjargon doorspekte pleidooi laat onverkort dat in ons land doorsnee projectontwikkelaars, aannemers, bouwvakkers en makelaars anno 2017 nog stééds vergunning kregen om 70.000 -vrijwel uitsluitend- traditionele nagelnieuwe doorgaswoningen te bouwen en op te leveren uit elk waarvan jaarlijks tientallen gigajoules warmte blijven weglekken door dak, gevels, ramen, deuren en vloer. www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/08/stijging-aantal-vergunde-nieuwbouwwoningen Alleen VolkerWessels' "MorgenWonen" levert in twee dagen bouwtijd op locatie seriematig gasloze nul-op-de-meter woningen in vele plaatsen: ? www.morgenwonen.nl/wp-content/uploads/2016/09/16053749_algemene-brochure_dewoningindetail_WEB.pdf ? www.morgenwonen.nl/projecten/ Het dweilt toch veel prettiger als je weet dat iemand verderop de kraan dichtdraait?

Marnix Vlot - 040energie 10 april 2018 12:31

Het verhaal is er één van te veel top down overheidsdenken. Een hogere gasprijs lijkt me niet meer dan terecht. Maar we zijn nog niet toe aan een aanwijsplicht. CO2 vrij gas is er bijna niet. Bekijk het eens eens vanuit de burger. Hoe simpel het ook lijkt: het voorstel om de CV ketel te verbieden heeft iets (net zoals het bij de gloeilamp is gegaan) . Ja, het mag de eerste 7 jaar nog een hybride zijn. Maar daarna is het klaar. De branche zal hard aan de slag gaan goedkope oplossingen te vinden. Misschien dat er meer kosten bij vervanging zijn - maar wel een lagere energierekening - dus een laagdrempelig leninkje een "gaan met die banaan".

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren