Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Diverz

Diverz

Welzijn en leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht. Dat is waar Diverz zich iedere dag met passie, energie en enthousiasme voor inzet. De overheid doet daarvoor een beroep op de inwoners zelf en op hun omgeving. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere professionele (hulpverlenende) organisaties versterkt Diverz de eigen kracht van inwoners en draagt de organisatie bij aan de zelfredzaamheid. De organisatie doet dit verbindend, klantgericht en ondernemend.

De professionele medewerkers van Diverz hebben oog voor diversiteit. Ze houden rekening met de verschillen in mensen en hun behoeftes, en kennen de betekenis ervan voor een individu. De naam en dienstverlening van Diverz zijn verankerd in deze diver(z)siteit. Juist in een tijd van schaalvergroting hebben groepen in de samenleving, zoals jongeren, mantelzorgers, ouderen, statushouders, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, enzovoorts, een persoonlijke benadering nodig. Dat vraagt om maatwerk. Diverz luistert, stelt de juiste vragen, activeert, motiveert, stimuleert en helpt inwoners. De organisatie creëert mogelijk- heden om mee te (blijven) doen in de maatschappij en om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit resulteert in een grote verscheidenheid aan diensten en activiteiten. Het aanbod voor- ziet niet alleen in een behoefte, maar zorgt ook voor contact- en signaleringsmomenten.
Kijk voor meer informatie op: www.diverz.info

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren