Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Drie buren verduurzamen hetzelfde huis steeds anders

16 februari 2021

Drie buren in dezelfde straat met hetzelfde type woning, die toch allemaal een ander proces van verduurzaming aangaan. Dat deed zich onlangs voor in de Havikstraat in Haaksbergen. De middelste buur is huurder bij woningcorporatie Domijn en de buren op links en rechts zijn een huiseigenaar en een uitpondkoper. De Haaksbergse 'groene golf' begon toen het verduurzamingsplatform Reimarkt in opdracht van woningcorporatie Domijn startte met het via een complexmatige aanpak verduurzamen van de huurwoningen in de Havikstraat. Mevrouw Belshof, de huurder, viel onder deze aanpak: 'In 14 dagen was mijn huis klaar.'

Toen haar rechterbuurman hoorde van de verduurzamingsplannen, wilde hij ook graag meedoen. Doordat hij in het bezit is van een particuliere koopwoning, was hij echter uitgesloten voor de complexmatige aanpak die via Domijn loopt. Daarop belde hij Reimarkt om te informeren of er toch wat mogelijk was. Na overleg ontving de heer in kwestie, die anoniem wil blijven, een offerte. Hij besloot mee te doen. ‘Het huis moet toekomst-klaar gemaakt worden, ook met het zicht op duurzaamheidseisen die de overheid wellicht gaat opleggen. Daarnaast is het goed voor het milieu en natuurlijk ook voor de eigen portemonnee.’ Niet veel later kreeg Reimarkt de opdracht om de uitpondwoning (een voormalige huurwoning die op de particuliere markt wordt gebracht en waarbij een verduurzamingspakket verplicht is, red.) aan de linkerkant van mevrouw Belshof te verduurzamen.

Verschillende processen en pakketten

Hoewel de drie buren hetzelfde type woning bewonen, heeft elk traject een eigen proces en pakket. Zo heeft mevrouw Belshof een kant-en-klaar pakket ontvangen, dat specifiek is samengesteld voor haar woning, waarbij vooral gekeken wordt naar wat het meeste rendement oplevert. In het geval van dit huis was dat het isoleren van de bodem, spouwmuren en de kozijnpanelen. Ook is het glaswerk vervangen voor HR++ glas en is de oude, tochtige voordeur ‘ingeruild’ voor een goed geïsoleerde voordeur, waarbij mevrouw Belshof zelf de kleur mocht uitkiezen. Daarnaast zijn er zonnepanelen en een mechanisch ventilatiesysteem geïnstalleerd. Het enige wat mevrouw hoefde te doen, was het ondertekenen van de akkoordverklaring. De rest werd allemaal geregeld door Domijn en Reimarkt.
De bewoner van de uitpondwoning had meer keuzevrijheid. Zijn pakket kon ingevuld worden binnen de regels die gelden voor het uitponden van woningen. Uiteindelijk heeft de bewoner gekozen voor het vervangen van het oude glas naar HR++ glas, zijn er diverse ventilatieroosters geplaatst en heeft de bewoner gekozen om acht zonnepanelen op het dak te plaatsen.
De particulier had de meeste keus en heeft in samenwerking met de adviseurs van Reimarkt een pakket samengesteld dat precies paste bij zijn behoefte. Na diverse adviesgesprekken, koos de bewoner voor isolatie van de kozijnpanelen en de spouwmuur, HR++ glas en een geïsoleerde voordeur.
Niet alleen het pakket dat de bewoners afnamen, verschilde, maar ook de tijd die de uitvoering in beslag nam. Zo worden de huurwoningen tegelijkertijd verduurzaamd waardoor de werkzaamheden sneller gaan dan eenmalige trajecten als die van een uitpondwoning of een particulier huis.

Blije buren

Ongeacht de verschillen in traject, proces en pakket zijn de buren allemaal blij dat ze hebben meegedaan en tevreden met het resultaat. Zo vertelt mevrouw Belshof: ‘Ik woon hier inmiddels 55 jaar en in 1990 is mijn huis al voor een stukje verduurzaamd, maar het verschil tussen beide verduurzamingen is groot. Nu is het als vanzelf een stuk warmer in mijn huis doordat het dak en de muren goed geïsoleerd zijn. Ook verbruik ik minder stroom door de zonnepanelen die op mijn dak liggen.’ Ook de uitpondeigenaar is blij en liet aan Reimarkt weten: ‘Het mocht dan wel verplicht zijn, toch ben ik blij dat ik heb meegedaan. Ik denk dat mij dit op termijn geld gaat opleveren.’

Reimarkt

Reimarkt heeft als missie energie besparen voor iedereen makkelijk en mogelijk te maken. Door particuliere woningeigenaren en huurder te voorzien van advies en begeleiding hoopt Reimarkt haar steentje bij te kunnen dragen aan het verduurzamen van Nederland. Door middel van opschaalbare pakketten en een uitgekiend proces worden elk jaar meer (huur)woningen verduurzaamd en wil Reimarkt een fossielvrij Nederland een stap dichterbij te brengen. Bij alle pakketten staat niet alleen CO2-reductie centraal, maar ook milieubelasting, comfort en natuurlijk woonkwaliteit.
Inmiddels verduurzaamt Reimarkt samen met woningcorporatie Domijn en aangesloten ketenpartners ruim 400 woningen per jaar via een complexmatige aanpak. De praktijk wijst uit dat deze manier van aanpakken tot wel 34 procent tijd- en kostenreductie kan leiden. Niet alleen via een complexmatige aanpak verduurzaamd Reimarkt woningen, ook via het uitpond traject helpt Reimarkt het woningaanbod in en rondom Enschede toekomst klaar te maken.  Voor meer informatie over het verduurzamen van woningen zie www.reimarkt.nl.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren