Hét kennisnetwerk voor Energietransitie in de wijk

Programma VerduurSAMEN2030

woe 18 dec 2019

Gemeente Bergen ontvangt ? 391,- subsidie voor het helpen van huiseigenaren met het besparen van energie. Dankzij deze subsidie kan Gemeente Bergen de huidige duurzaamheidsprojecten onder het programma VerduurSAMEN2030 uitbreiden en intensiveren in 2020.

Regeling Reductie Energiegebruik

De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is een stimuleringsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor gemeenten. Met de RRE zetten gemeenten extra projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen.

Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen waarvoor vaak landelijke subsidie beschikbaar is, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Energieonafhankelijk in 2030

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet.  VerduurSAMEN2030 is er voor alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. Onze doestelling wordt voor 20% bereikt door energie te gaan besparen. 30% van onze doelstelling behalen we door kleinschalige energieopwekking en technische innovatie. De andere 50% van onze doelstelling wordt behaald door de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer.

Extra impuls

De subsidie zorgt ervoor dat Gemeente Bergen in 2020 extra stappen kan zetten in haar duurzame ambitie. Wethouder Splinter is verheugd over het binnenhalen van de subsidie: “De kracht van programma VerduurSAMEN2030 is dat iedereen zijn steentje bijdraagt en ook profiteert van het programma. Kennis en bewustwording is daarbij in deze fase van cruciaal belang: het zet aan tot actie in de eigen woning. Met deze bijdrage van het rijk kunnen we daadwerkelijk nu al extra middelen inzetten voor onze inwoners, zodat zij hun woning met steun (kennis én geld) kunnen verduurzamen.”

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren