Log in
inloggen bij Energie+
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Bijeenkomst 2: kansen voor opbouwwerkers en wat heb je nodig om je rol te pakken.

Bijeenkomst 2: kansen voor opbouwwerkers en wat heb je nodig om je rol te pakken.

De tweede bijeenkomst wordt verzorgd door Marcel Spierts en Erik Jansen.

      

Marcel is onderzoeker en publicist. Binnen het sociaal werk houdt hij zich onder andere bezig met processen van professionalisering, besluitvorming, democratisering en Community Building. Zijn speciale interesse gaat daarbij uit naar maatschappelijke projecten waarbij burgers, professionals en organisaties samenwerken en verbindingen smeden om tot oplossingen voor (lokale) sociale vraagstukken te komen. Voor zijn proefschrift, getiteld De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals, ontving hij de De la Courtprijs 2015 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2019 verscheen van hem De kleur van sociaal werk. Doelen, waarden, mensbeeld (met Henk Geertsema). En in 2020 mede onder zijn redactie Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. Voor meer informatie over Marcel: marcelspierts.nl

Erik Jansen (erik.jansen@han.nl), PhD, is associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn aan de Academie Mens en Maatschappij van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN University of Applied Sciences). In zijn onderzoek richt hij zich op welzijn vanuit het perspectief van menselijke mogelijkheden en in het bijzonder op hoe sociale professionals menselijke mogelijkheden kunnen vergroten met behulp van kunst en technologie. Daarnaast werkt hij aan verschillende sociale transformatieprocessen rond welzijn, rechtvaardigheid en duurzaamheid door middel van leren in netwerken. Daarbij bedient hij zich van verscheidene onderzoeksmethoden variërend van actieonderzoek en narratieve methoden tot experimentele studies.

Na deze middag heb je inzicht en begrip over:

  1. Huidige processen in de energietransitie op wijk/buurt niveau als een democratische in plaats van een technocratische opgave;
  2. Welke rol rechtvaardigheid speelt bij klimaatverandering en hoe er ruimte kan worden gemaakt voor verschillende stemmen uit de wijk;
  3. Wat de uitdagingen zijn en waar kansen liggen voor sociaal werk en opbouwwerk;
  4. Wat je in huis moet hebben om succesvol te kunnen opereren in dit krachtenveld. 


Deze middag nemen we ook een kijkje in de praktijk met Erik Jansen over Spijkerkwartier Arnhem. Erik is associate lector bij Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Terug naar overzichtspagina

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren